De Stad

Fietsstad Amsterdam

Hoe werd Amsterdam de fietshoofdstad van de wereld?
woensdag 25 sep 2019, 20.00
wo 25 sep 2019, 20.00
IJ Zaal

De fiets is alomtegenwoordig in de Amsterdamse straten, het levensritme van mensen en de dagelijkse cultuur. Dit is zeker niet altijd zo geweest. Rond 1960 raakte de fiets ernstig in de knel door de opkomst van de auto. De opvallende terugkeer van de fiets in de decennia daarna is te danken aan een unieke combinatie van activisme en gemeentelijk beleid. Het boek Fietsstad Amsterdam vertelt het verhaal van de stad die ruimte maakte voor de fiets, het vervoersmiddel dat heeft bijgedragen aan het leefbaarder maken van de stad. Naar aanleiding van het boek Fietsstad Amsterdam gaan we in gesprek over de fiets in de stad. Welke impact heeft de fiets gehad? Hoe zien we dit terug op stedenbouwkundig gebied? En op welke manier kan de fiets een cruciale rol blijven spelen in de toekomst?

Fietsstad Amsterdam

Het boek Fietsstad Amsterdam, geschreven door Fred Feddes in samenwerking met Marjolein de Lange, is het verhaal van de metamorfose van de stad die ruimte maakte voor de fiets. Het boek belicht de verworvenheden van de fietsstad, maar ook de tegenslagen en de tegenkrachten. De alledaagse fietscultuur komt aan bod, evenals de geruchtmakende slag om de passage van het Rijksmuseum en de uitdagingen in de nabije toekomst. Met de fiets heeft Amsterdam een sterke troef in handen voor een gezonde, veilige en duurzame toekomst. Op deze manier vormt zij een voorbeeld voor steden die worstelen met hun leefbaarheid.

© Fietsstad Amsterdam

Wat gaan we doen?

  • Met Marjolein de Lange en Fred Feddes gaan we in gesprek over het boek Fietsstad Amsterdam. Marjolein de Lange is deskundige in fietsverkeer en verkeersveiligheid, en verbonden aan de Fietsersbond Amsterdam. Fred Feddes is schrijver van onder meer ‘1000 jaar Amsterdam’, ‘De Dam’ en ‘Het volgende landschap’. 
  • Vervolgens gaan we in gesprek over de verworvenheden van Amsterdam als fietsstad. Dit zullen we doen met Clasien Slebos, projectleider Monumenten en Archeologie Amsterdam, en Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures.
  • Daarna vergelijken we Amsterdam als fietsstad met andere Nederlandse fietssteden, met Maud de Vries, oprichter van BYCS, Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond Amsterdam, en Otto van Boggelen, programmamanager CROW-Fietsberaad. In hoeverre verschilt de ruimte voor fietsers in de stad? En hoe zit het met het gedrag van fietsers?
  • Tot slot werpen we een blik in de toekomst: welke stappen moeten we zetten in het streven naar een autoluwe stad? Wat is het belang van het aanleggen van nieuwe fietsverbindingen? Hierover gaan we in gesprek met Jan-Bert Vroege, gemeenteraadslid D66 in Amsterdam, Zeeger Ernsting, gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam, en Florrie de Pater, voorzitter van de Fietsersbond Amsterdam.
woensdag 25 sep 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 55 mensen waren aanwezig