De Stad

Fietsstad Amsterdam

Hoe werd Amsterdam de fietshoofdstad van de wereld?
woensdag 25 sep, 20.00
wo 25 sep, 20.00
IJ Zaal
Volg dit programma via de livestream

De fiets is alomtegenwoordig in de Amsterdamse straten, het levensritme van mensen en de dagelijkse cultuur. Dit is zeker niet altijd zo geweest. Rond 1960 raakte de fiets ernstig in de knel door de opkomst van de auto. De opvallende terugkeer van de fiets in de decennia daarna is te danken aan een unieke combinatie van activisme en gemeentelijk beleid. Het boek Fietsstad Amsterdam vertelt het verhaal van de stad die ruimte maakte voor de fiets, het vervoersmiddel dat heeft bijgedragen aan het leefbaarder maken van de stad. Naar aanleiding van het boek Fietsstad Amsterdam gaan we in gesprek over de fiets in de stad. Welke impact heeft de fiets gehad? Hoe zien we dit terug op stedenbouwkundig gebied? En op welke manier kan de fiets een cruciale rol blijven spelen in de toekomst?

Fietsstad Amsterdam

Het boek Fietsstad Amsterdam, geschreven door Fred Feddes in samenwerking met Marjolein de Lange, is het verhaal van de metamorfose van de stad die ruimte maakte voor de fiets. Het boek belicht de verworvenheden van de fietsstad, maar ook de tegenslagen en de tegenkrachten. De alledaagse fietscultuur komt aan bod, evenals de geruchtmakende slag om de passage van het Rijksmuseum en de uitdagingen in de nabije toekomst. Met de fiets heeft Amsterdam een sterke troef in handen voor een gezonde, veilige en duurzame toekomst. Op deze manier vormt zij een voorbeeld voor steden die worstelen met hun leefbaarheid.

  • Fred Feddes schreef eerder over de geschiedenis van Amsterdam in 1000 jaar Amsterdam en De Dam, en over de toekomst in Het volgende landschap.
  • Marjolein de Lange is deskundige in fietsverkeer en verkeersveiligheid en is verbonden aan de Fietsersbond Amsterdam.

© Fietsstad Amsterdam

 

woensdag 25 sep, 20.00
IJ Zaal
Reserveer
Deze 6 mensen zijn aanwezig