Global Trends

Feministische mannen, verenigt u!

Voor feministische mannen die solidariteit willen organiseren met vrouwen.
dinsdag 5 feb 2019, 20.00
di 5 feb 2019, 20.00
Studio

Over de hele wereld komen er steeds meer uitgesproken seksistische mannen zoals Trump en Bolsonaro aan de macht, tegelijkertijd bouwen Alt Right-types van onderop aan een antifeministische beweging. Aan de andere kant ontstaan er ook steeds meer emancipatoire bewegingen, denk bijvoorbeeld aan #MeToo en intersectioneel feminisme. Daarom dit programma voor feministische mannen die solidariteit willen organiseren met vrouwen in hun omgeving en de vrouwenbeweging in het algemeen.

Structurele ongelijkheid en situatie van vrouwen
Vrouwen hebben te maken met structureel fysiek en seksueel geweld, economische en sociale ongelijkheid en gebrek aan representatie in besluitvormende organen. Het is de vraag wat de rol van mannen zou moeten zijn om hier een halt aan toe te roepen. We werpen een blik op hoe het patriarchaat werkt en kijken naar de verbanden tussen seksisme, racisme en kapitalisme. De volgende cijfers over geweld tegen vrouwen in Nederland van de European Union Agency for Fundamental Rights laten de noodzaak zien om in actie te komen:

  • 45% van alle vrouwen maakte ooit in haar leven fysiek en/of seksueel geweld mee;
  • Bijna driekwart (73%) is ooit seksueel geïntimideerd;
  • Eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht;
  • Eén op de vijf vrouwen is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner;
  • 11% van de vrouwen maakte seksueel geweld door een partner of ex-partner mee;
  • 3% van de vrouwen heeft het afgelopen jaar uit angst voor geweld het eigen huis wel eens vermeden.
dinsdag 5 feb 2019, 20.00
Studio
Deze 123 mensen waren aanwezig