De Stad

Expeditie PlantageLab

Ga mee naar de achtertuin van WOW Amsterdam in de Kolenkitbuurt waar het duurzame experiment plaatsvindt.
donderdag 18 mei 2017, 19.30
do 18 mei 2017, 19.30
PlantageLab
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Deze expeditie gaat naar het Plantagelab.

De Groene Reis door de Stad stopt deze keer in de Kolenkitbuurt in Amsterdam West. We gaan op bezoek in de achtertuin van broedplaats en hostel WOW Amsterdam, waar stichting PlantageLab experimenteert op het gebied van duurzame stedelijke oplossingen. Ze verbouwen voedsel, zijn bezig met klimaatadaptatie en geven een breed palet van partijen een plek in de buurt om te experimenteren. PlantageLab wil de social hub van de buurt worden. Hoe proberen ze dat te bereiken en welke hulp hebben ze daarbij nodig? Daarnaast ondersteunt de stichting de vele bottom-up initiatieven in de buurt. Tegen welke obstakels lopen lokale initiatieven op? En hoe probeert PlantageLab deze te overwinnen? We zoeken het uit samen met een aantal partijen uit de buurt.

PlantageLab

Luca van der Putten is projectmanager van PlantageLab. Hij kreeg zelf ooit les op de voormalige HTS die is omgevormd tot een culturele broedplaats waar WOW een deel van uitmaakt. Als civiel ingenieur heeft hij verschillende infrastructurele projecten in de Amsterdamse metropool geleid. Hij bemoeit zich nu onder andere met het ontwikkelen van PlantageLab, een plek waar zorgzame, creatieve en innoverende mensen samenwerken om een mooie en duurzame wereld te creëren.

Cascoland

Roel Schoenmakers is initiatiefnemer van Cascoland. Cascoland is een internationaal netwerk van kunstenaars, architecten, ontwerpers en artiesten die een fascinatie hebben voor interdisciplinaire interventies in de publieke ruimte. Het platform is gericht op een meer ecologische en sociaal duurzame maatschappij. Er worden hier allerlei verschillende projecten gebundeld, zoals een oud-broodvergister die biogas opwekt en een uniek openbaar toilet waarbij fosfaat uit urine wordt gewonnen.

Ecostroom.nu

Noortje van Kleef is oprichtster en voorzitter van Ecostroom.nu. Zij bestieren een aantal bewonersenergiecoöperaties in Amsterdam. Doel van deze coöperaties is om groene projecten mogelijk te maken en de deelnemers een goed rendement te geven. Bij het GWL terrein was veel interesse naar de mogelijkheid van eigen energieopwekking. Veel huishoudens beschikten echter niet over een geschikt dak. De energiecoöperatie kreeg het voor elkaar om het dak van een nabijgelegen Praxis te bedekken met zonnepanelen. Inmiddels wil Ecostroom uitbreiden en ook het dak van WOW benutten.

donderdag 18 mei 2017, 19.30
PlantageLab
Deze 42 mensen waren aanwezig