De Stad

Exit gas

Is een stad zonder aardgas nabij?
dinsdag 1 nov 2016, 20.00
di 1 nov 2016, 20.00
Grote zaal
Reageer

Wonen zonder aardgas in een stad als Amsterdam: een utopie of de nieuwe standaard? De gemiddelde energierekening bestaat ongeveer voor tweederde uit verwarmingskosten. Bij vrijwel alle gebouwen wordt hiervoor aardgas gebruikt. Het gesprek over de energietransitie richt zich met name op elektriciteit; hoog tijd om te praten over warmte!

Met de overschakeling van aardgas op alternatieve energievoorzieningen valt klimaatwinst te behalen. Deze zijn broodnodig om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Een gasloos bestaan maakt ons bovendien minder afhankelijk van een grondstof, die in toenemende mate onzekerheid met zich meebrengt. Gasreserves slinken en de politieke verhoudingen liggen zowel nationaal als internationaal gevoelig.

In Amsterdam wordt de discussie over de warmtetransitie momenteel volop gevoerd; maar vooralsnog niet in het openbaar. Vanavond praten we met de belangrijkste spelers en natuurlijk met jou over de betekenis van deze transformatie voor de stad. Is Amsterdam klaar voor deze overschakeling? En hoe ziet deze er eigenlijk uit?

Volgens warmteregisseur Jan van der Meer wordt 2016 het jaar van de ‘Warmtewende’. De discussie over het uitfaseren van aardgas uit de bebouwde omgeving is op allerlei niveaus in volle gang. Als warmteregisseur van de Metropoolregio Amsterdam probeert hij met verschillende partijen op regionaal niveau een warmtenet te realiseren.

In opdracht van wethouder Choho werkt Esther Agricola, directeur dienst Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, met haar ambtenaren aan gemeentelijk beleid rond de warmtetransitie. Binnenkort wordt het beleid aangeboden aan de gemeenteraad. Dat biedt burgers en bedrijven te mogelijkheid om formeel kritiek te leveren.

Maya van der Steenhoven is directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. Het bureau is een publiek – private samenwerking tussen 35 partijen, waaronder overheid, kennisinstellingen, corporaties, energiebedrijven, bedrijfsleven, glastuinbouw en de Haven Rotterdam.

Daan Schut is als directeur Asset Management verantwoordelijk voor het gas- en stroomnet van Liander, goed voor een totaal van 5.7 miljoen aansluitingen in Nederland. In heel Nederland ligt aan 135.000 kilometer aan gasleidingen. De meeste netwerken zijn tussen 1960 en 1990 aangelegd en zijn ongeveer tussen 2020 en 2040 aan renovatie en vervanging toe. Als netbeheerder staan zij daarmee voor een dilemma: moeten ze investeren in de vervanging van verouderde gasleidingen?

Bas van de Griendt houdt zich bij BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling) bezig met het duurzaam ontwikkelen van nieuwe woningen en gebieden; ook in Amsterdam. Hij is tevens lid van de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), een onafhankelijk adviesorgaan van de provincie Utrecht.

Martin Buijck is directeur van het stadswarmtenetwerk Westpoort Warmte; een joint-venture van afvalverwerker AEB Amsterdam en energieleverancier NUON. De kernactiviteit van Westpoort Warmte is het opslaan, distribueren en leveren van stadswarmte, geproduceerd door het Afval Energie Bedrijf.

afvaliswarmtezwembaden

 

dinsdag 1 nov 2016, 20.00
Grote zaal
Deze 212 mensen waren aanwezig