De Stad
Global Trends

European Commons Assembly

In gesprek over de commons in Nederland en Europa n.a.v. de eerste European Commons Assembly.
woensdag 11 jan 2017, 19.30
wo 11 jan 2017, 19.30
IJ Zaal

Van 15 tot en met 17 november kwam in Brussel voor de eerste keer de European Commons Assembly samen. Op initiatief van Commons Network en andere organisaties verzamelden commoners uit heel Europa zich in het Europees parlement en diverse locaties in de EU hoofdstad. Deze New Democracy bijeenkomst doen we verslag van de eerste assembly en de ontwikkeling van een pan-Europese commonsbeweging. En we pakken door. In een open dialoog hebben we het over de toekomst van commons in Nederland. Drie thema staan daarin centraal: right to the city, energie en voedsel. En we stellen onszelf de vraag: hoe waardevol is het om ook een Nederlandse Commons Assembly te starten?

Europese commonsbeweging

Kernvraag voor de commons beweging is hoe mensen samen en op een democratische manier vorm geven aan hun directe omgeving en provisie van fundamentele levensbehoeften? En hoe kan gemeenschap (community) een rol spelen in de sociale en ecologische verduurzaming van onze economie? De European Commons Assembly is een coalitie van commoners uit heel Europa. Het netwerk bestaat  uit  practitioners, wetenschappers, platforms, ambtenaren en politici. De ECA heeft als doel om voor zichtbaarheid en politieke agendering van de commonsbeweging in Europa te zorgen. Het netwerk richt zich bijvoorbeeld op het ontwerpen van nieuwe creatieve democratische instituties, het formuleren van advies voor politieke lichamen en de co-creatie van beleid.

Terugblik op de assembly

Initiatiefnemer Sophie Bloemen van Commons Network vertelt ons over de ontwikkeling van de commonsbeweging in Europa en het hoe en waarom van de assembly. Christian Fruneaux (Monnik) en Thomas de Groot (Piraten Partij) reisden samen af naar Brussel en delen hun ervaringen, inzichten en ideeën. We gaan met hen in gesprek over de toekomst van de commons en de samenleving. Over de politieke implicaties en implementatie. Over de rol en betekenis van een Europees netwerk en de ontwikkeling van commons in Nederland.

Right to the city, energie en voedsel

Tijdens de eerste European Commons Assembly is er gewerkt aan idee- en netwerkvorming rondom specifieke thema’s, waaraan deze avond in een open dialoog een vervolg wordt gegeven. Right to the city gaat over manieren om van gemeenschappelijk zaken in de stad weer een publieke zaak te maken, zoals bijvoorbeeld (sociale) woningbouw wordt onttrokken aan speculatieve markten door het formele eigenaarschap over de grond te verplaatsen van staat of markt naar gemeenschap (Trust). Energy as a commons bekijkt het ontwerp van het energiesysteem en hoe gemeenschappelijk eigendom en decentralisatie kan bijdragen aan verduurzaming en democratisering ervan. Het doel van Food as a commons is om voedsel beschikbaar voor iedereen te maken en te werken aan ecologische duurzaamheid in de keten.

woensdag 11 jan 2017, 19.30
IJ Zaal
Deze 87 mensen waren aanwezig