De Stad

Energietransitie als gebiedsontwikkeling

Hoe worden we wereldwijde koplopers van de energietransitie binnen gebiedsontwikkeling? Boekpresentatie Peter van Rooy.
maandag 18 nov, 20.00
ma 18 nov, 20.00
Grote zaal
Volg dit programma via de livestream

De energietransitie is een complexe opgave. Door het toevoegen van windmolens, zonnepanelen, nieuwe infrastructuur, zowel boven- en ondergronds, dreigt ons hooggewaardeerde landschap sterk te verrommelen. Waar Nederland zich heeft bewezen als koploper op het gebied van architectuur, landbouw, planologie en waterbouw moeten we ons nu bewijzen met onze prestaties op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Hoe kan Nederland een wereldlaboratorium worden voor effectief, duurzaam en participatief realiseren van integrale en complexe opgaven binnen de energietransitie?

Met zijn boek ‘Energietransitie als gebiedsontwikkeling’ laat bestuurskundige Peter van Rooy zien hoe Nederland weer tot de top van de wereld kan behoren als het gaat om integrale gebiedsontwikkeling, startend vanuit de energietransitie.

Elke deelnemer ontvangt een gratis exemplaar van het boek ‘Energietransitie als gebiedsontwikkeling’. Meer informatie over het programma en de sprekers volgt spoedig.

De avond begint met presentatie van de resultaten van de prijsvraag Energielandschappen van de Toekomst. Hoe ver zijn de prijswinnaars? Waar lopen zij tegenaan? Hoe zien energielandschappen van de toekomst eruit? Aan de hand van korte films worden vragen en antwoorden behandeld. In een debat wordt het vraagstuk van de energietransitie in een breder kader geplaatst. waar staan we nu, wat wordt gemist, welke kansen zijn er en hoe worden die opgepikt? Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, sluit de avond af met een lezing over het onderwerp. Hij belicht de kansen die er voor Nederland liggen, maar dan moeten we wel aan de slag vanuit een andere mentaliteit.

NederLandBovenWater (NLBW) is een innovatief opleidingsprogramma voor gebiedsontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Doelstelling is het vergroten van de kans op succes binnen gebiedsontwikkelingen die er voor Nederland toe doen. Het is een laboratorium waar inzichten, methodieken en concepten zijn en worden geboren en richt zich op innovatieve praktijken, het daarvoor nodige vakmanschap en de cultuur van werken. Voorbeelden van gebiedsontwikkelingen waar NLBW actief was varieren van Overdiepse polder en Ooijen Wanssum tot Waalfront Nijmegen en Hoboken Rotterdam.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een uitvoerende dienst van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De RVO heeft als taak het stimuleren van ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn subsidies, octrooien, aanbestedingskennis of schadeafhandeling.

maandag 18 nov, 20.00
Grote zaal
Reserveer
Deze 33 mensen zijn aanwezig