De Stad

Energiereuzen

Bestaat de energiereus over 10 jaar nog? Praat mee met Nuon, een bedrijf in transitie.
dinsdag 16 dec 2014, 20.00
di 16 dec 2014, 20.00
Grote zaal

Hoe versnellen we de transitie naar een duurzame energievoorziening? Afgelopen september stond deze vraag centraal in Pakhuis de Zwijger, tijdens De Week van de Energie. Er was volop aandacht voor lokale energieopwekking, dat aan een ware groeimars is begonnen, en voor nieuwe spelers die zich op de energiemarkt begeven. Conclusie: het energielandschap verandert onherkenbaar. Eén prangende vraag bleef echter op tafel liggen. Wat betekent dit voor de grote traditionele energiebedrijven? Wat voor rol nemen zij in?

De opkomst van zonne- en windenergie, technologische ontwikkelingen en een nieuwe houding van de consument maken de toekomst voor grote energiebedrijven onzeker. Nieuwe spelers mengen zich op de markt, waaronder consumenten zelf, en worden producent van energie. Vinden de energiereuzen voldoende aansluiting bij de kansen die de transitie met zich meebrengt? Of missen ze de boot en komt hun voortbestaan steeds meer in het gedrang?

Vanavond pakken we deze vragen op. In dit programma laten we ons laten meenemen in de zoektocht van NUON.

Dirk Sijmons

Dirk Sijmons, landschapsarchitect en hoogleraar aan de TUDelft, geeft naar aanleiding van zijn boek ‘Landschap en Energie’ een historische schets van de Amsterdamse energiehuishouding en de opkomst en gedaanteverwisseling van energiereuzen als Nuon. Onze geschiedenis van energie blijkt er één te zijn van continue verandering.

https://vimeo.com/106995743

Heiko Jessayan

Energie-journalist Heiko Jessayan (Het Financieele Dagblad) trapt de discussie af met een prikkelende column. Hij gaat in op een aantal ‘ongemakkelijke waarheden’.

Martijn Hagens

Martijn Hagens, directeur van Nuon, gaat open in gesprek over de uitdagingen waar zijn bedrijf voor staat.

https://vimeo.com/106368318

John Kerkhoven

Volgens John Kerkhoven, directeur van onderzoeksbureau Quintel, is de transitie van fossiele naar duurzame bronnen onvermijdelijk. “We hebben heel veel opties, maar alle opties hebben voor- en nadelen”.

Andrea van de Graaf

Andrea van de Graaf is directeur van de in dit jaar opgerichte energiecoöperatie Tegenstroom, een lokaal energiebedrijf zonder winstoogmerk in de Haarlemmermeer. Tegenstroom heeft zichzelf als doel gesteld om de komende jaren alle energie in de polder schoon op te wekken. Andrea gaat in op het vraagstuk hoe we niet alleen de voorlopers meekrijgen in de transitie naar een duurzame samenleving, maar ook de massa.

Birgitta Kramer

Birgitta Kramer werkt bij Vitens als hoofd duurzaamheid. Vitens levert aan meer dan 5 miljoen Nederlanders drinkwater en is bezig met lokale projecten die zich richten op energieproductie uit water. Zo creëerden ze de mogelijkheid dat de bewoners van een wijk in Culemborg het eigendom van de installaties en het ondergrondse leidingnetwerk overnam zodat zij collectief eigenaar van het warmtenet. Kramer deelt haar ervaringen over dit soort projecten.

dinsdag 16 dec 2014, 20.00
Grote zaal
Deze 230 mensen waren aanwezig