De Stad

Energie tekent het landschap

Hoe geven ruimtelijk ontwerpers en planners de energietransitie vorm? Met o.a. Dirk Sijmons.
woensdag 14 jun 2017, 20.00
wo 14 jun 2017, 20.00
Grote zaal

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft een enorme fysieke impact op onze omgeving. Denk aan windmolens in de Noordzee, woningen die van het aardgas af moeten en de aanleg van zogenaamde smart grids en warmtenetten. De opwekking en distributie van hernieuwbare energie vraagt om nieuwe infrastructuur, zowel boven- en ondergronds. Kortom, werk aan de winkel voor ontwerpers, planologen, stedenbouwkundigen en andere ruimtelijke professionals. Hoe gaan we deze enorme opgave te lijf?

Tot nu toe lijkt de energietransitie vaak onderbelicht in de ruimtelijke ordening. Hoe kan de ruimtelijke sector dit doorbreken? En hoe kunnen we in ruimtelijke projecten meer rekening houden met de noodzakelijke overstap naar het gebruik van hernieuwbare energie? Samen met Dirk Sijmons, vooraanstaand landschapsarchitect en schrijver van het boek ‘Landschap en Energie’, andere experts en het publiek gaan we hierover in gesprek.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) én de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL).

Opzet van het programma

20.00 - 20.10 uur

Welkom

20.10 - 20.45 uur

Keynote Dirk Sijmons

20.45 - 21.10 uur

Pitches van drie (regionale) plannen door Posad, Rho en Kruitkok

21.10 - 21.40 uur

Discussie, met publiek en experts, onder andere Havenbedrijf Amsterdam, Warmtestad, Provincie Flevoland, Ministerie van Economische Zaken & NUON: aan de hand van enkele dilemma's.

21.40 - 21.50 uur

Afsluiting

De VPRO serie Onzichtbaar Nederland wijdde een aflevering aan de impact van onze energievoorziening op het landschap.

woensdag 14 jun 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 172 mensen waren aanwezig