Gemeente Amsterdam en Veilig Thuis

Een veilig thuis, maak het verschil! VOL

Regionale Conferentie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor professionals.
maandag 13 mei, 9.30
ma 13 mei, 9.30
Hele pand

"Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor in Nederland." Zo berichtte de NOS in februari. Het is de meest voorkomende vorm van geweld en de gevolgen zijn groot en vaak levenslang merkbaar. Hoe ga je als professional of aandachtsfunctionaris om met mensen die in aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling? Weet jij wat je als professional kunt en moet doen?

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor dit programma.

Tijdens de conferentie bieden inspirerende sprekers handvatten om signalen te herkennen, drempels over te gaan en in actie te komen. Naast aandacht voor wetgeving, de meldcode en de rol van Veilig Thuis, zijn er deelsessies voor een thematische verdieping. Diverse sprekers gaan tijdens de deelsessies dieper in op thema’s zoals vrouwelijke daders, stalking, eergeweld en ouderenmishandeling.

Programma

9.30

Inloop en registratie

10.00 Opening door dagvoorzitter Bob Rammeloo

Bob Rammeloo studeerde (klinische) psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit zijn bedrijf RT&C is hij actief als gedragswetenschappelijk trainer, gespreksleider en dagvoorzitter. In het werk verbindt hij wetenschap met praktijk, op zowel uitvoerend als strategisch niveau.

Plenair Welkomstwoord Wethouder Kukenheim

Simone Kukenheim is wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport.

10.30 plenaire lezing: mr. Jolanda J.A van Boven Vrouwenrechten en kinderrechten zijn Grondrechten

Mr Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg.

11.00 Plenair - Vroeg ingrijpen voor een betere toekomst - Edith Geurts

Het Internationale Kinderrechtenverdrag stelt dat ieder kind het recht heeft om zonder geweld op te groeien – veiligheid is immers het fundament waarop een kind zich gezond kan ontwikkelen. Voor een deel van de Nederlandse kinderen wordt dat recht geschonden: zij groeien op met mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik. Een dergelijke onveilige thuisbasis heeft verstrekkende gevolgen. Edith Geurts studeerde Algemene Sociale Wetenschappen in Utrecht en houdt zich sindsdien in diverse projecten bezig met de aanpak van geweld in gezinnen.

11.30-11.50 Pauze

Gelegenheid tot het bezoeken van de informatiemarkt

11.50-12.45 Deelsessies ronde 1
12.45-13.45 Lunchpauze

Gelegenheid tot het bezoeken van de informatiemarkt

13.45 plenair Seksueel geweld; we hebben er allemaal mee te maken. - Vera Schuller

Soms als slachtoffer of als getuige, soms als professional of als broer of zus, als ouder als nicht of neef als grootvader of -moeder.
Een ongemakkelijke realiteit. Wat doet dat met ons? Hoe reageren we als getuige, professional of familielid? Welke impact heeft dat op het slachtoffer? Vera Schuller is de netwerk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam – Amstelland

14.15 plenair “En de derde is risico’s” - Benne Holwerda

Over het belang om risico’s op Huiselijk Geweld in gezinnen en huishoudens in beeld te hebben en te houden.

Benne Holwerda is programmadirecteur van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

14.45-15:10 Pauze
15.10-16.00 Deelsessie ronde 2
16.00 –16.30 Plenair - Zorg goed voor de hulpverlener - Eveline Euser

Eveline is orthopedagoog, GZ-psycholoog en trainer. Ze is werkzaam in haar eigen bureau BOX Bureau Ouder-kind Xpertise.

Afsluiting dagvoorzitter
16.30 Borrel en netwerken