De Stad

Een regelluw stukje stad

Is dat een proeftuin met minder gedoe?
donderdag 27 nov 2014, 17.30
do 27 nov 2014, 17.30
IJ Zaal

Wetgeving is statisch. Technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen kunnen maar deels worden opgevangen door de bestaande wetgeving anders uit te leggen. In gebiedsontwikkeling vormt wetgeving daarom vaak een belemmering voor een snelle aanpak en een grote bron van frustratie.

Zo ben je bijna altijd verplicht stadswarmte af te nemen en duren procedures om vergunningen aan te vragen altijd veel te lang. Kunnen we niet toe met veel minder wetgeving? En zou het niet mogelijk zijn om op een heel lokaal niveau onderling afspraken te maken? Verschillende provincies en gemeenten nemen initiatief om te experimenteren met regelluwe zones; wat verwachten zij hiervan en welke kansen kunnen we benutten met het oog op toekomstige ontwikkelingen? Wat kunnen we leren van de lopende pilots, maar ook gekraakte vrijzones die al jarenlang bestaan?