Global Trends
De Nieuwe Groene Revolutie 1

Een nieuw voedselbeleid

Hoe brengen we de nieuwe landbouwvisie van minister Schouten in de praktijk?
maandag 11 feb, 20.00
ma 11 feb, 20.00
Grote zaal
Reageer
Volg dit programma via de livestream

Met het presenteren van de nieuwe landbouwvisie van Carola Schouten, minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gaan we naar een circulair landbouwmodel in Nederland. Waarom moeten we naar een ander voedselsysteem? Wat houdt kringlooplandbouw eigenlijk in? En wat wordt het beleid? In een drieluik over de nieuwe landbouwvisie van minister Schouten duiken we dieper in het hoe, wat en waarom van de kringlooplandbouw.

Achtergrond
In 2050 moet wonen er naar schatting 10 miljard mensen op deze planeet. Dit betekent dat we 70 procent meer voedsel moeten produceren. Een lastige opgave, gezien de het optimale gebruik van ons land al bijna is verbruikt. Dit vraagt om een herziening van onze producten. Een nieuw systeem waarin we efficiënter omgaan met wat we produceren. Momenteel bereikt een derde onze monden, een derde wordt gebruikt voor veevoer en een derde gaat verloren aan voedselverspilling. Aan visies hoe deze balans bereikt moet worden is geen gebrek: het moet groter, kleiner, ecologischer of technologischer. Met de fundamentele hervorming van het Nederlandse boerenlandschap naar een circulair systeem, denkt minister Schouten een brug te slaan tussen de twee kampen in het landbouwsysteem: de intensieve en technische landbouw op een zo klein mogelijk gebied, tegenover extensief boeren in harmonie met de natuur.

Een avond over het hoe, wat en waarom over kringlooplandbouw met Louise Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie, Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen en Carola Schouten, minister Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit.

maandag 11 feb, 20.00
Grote zaal
Reserveer
Deze 37 mensen zijn aanwezig