De Stad

Een avond met Jolanda Hogewind

Wat hebben jongeren volgens de nieuwe directeur van het IJburg-college nodig in het hedendaags onderwijs?
dinsdag 26 feb 2019, 20.00
di 26 feb 2019, 20.00
Grote zaal

‘Een radslag in het onderwijs’. Dat is de titel van het boek dat Jolanda Hogewind samen met Mohamed El Jaouhari schreef over de transformatie van het Calvijn College in Amsterdam. Het boek beschrijft hoe de school vanuit een diepe crisis is opgekrabbeld door docenten en leerlingen de verantwoordelijkheid te geven over het leren. Na negen jaar directeurschap vertrekt ze naar het IJburg College en deelt ze graag al haar ervaringen. Wat hebben jongeren volgens haar nodig in het hedendaagse onderwijs? Welke rol heeft een school in een wijk en stad en wat is volgens haar nodig om kansengelijkheid in het onderwijs te bereiken? Op deze avond gaan we het allemaal van haar horen én laat ze ook leerlingen, wetenschappers en politiek horen.

  • Jolanda Hogewind is afgelopen tien jaar directeur geweest van het Calvijncollege. Binnenkort maakt zij de overstap naar het IJburg College, waar ze aan de slag gaat als directeur en bestuurder. Eerder werkte zij ruim tien jaar als programmamanager bij het ROC Amsterdam.
  • Bram Eidhof is oprichter van Schoolstrijd, een organisatie die actieonderzoek doet naar de ontwikkeling van goed onderwijs. In het bijzonder naar burgerschapsonderwijs, inclusief onderwijs en lerend vermogen in het onderwijsstelsel. Daarnaast is hij docent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek. Onlangs schreef hij een pamflet over nieuw burgerschapsonderwijs. Hierin onderschreef hij het belang van leren hoe je een verschil kan maken. Eerder was hij actieonderzoeker bij Instituut door de Publieke Waarden.
  • Jan Bransen is professor filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Hij schreef meerdere boeken. Recentelijk verscheen zijn pleidooi voor ander onderwijs, waarin hij pleit het roer om te gooien: primair onderwijs moet draaien om de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zodat kinderen hun stem durven verheffen en voortgezet onderwijs moet zorgen dat jongeren een positie verwerven waarin ze ertoe doen, op school en op straat.
  • Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de PvdA gemeentefractie in Amsterdam. Hij is o.a. lid van de Onderwijsraad. Dit is een onafhankelijke organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Kamer en de regering. Ook is Sofyan lid van de Raad van Toezicht van het Regiocollege dat beroepsopleidingen en Vavo (havo of vwo in één jaar of deelcertificaten) aanbiedt in Zaandam en omstreken. Voor zijn politieke carrière was hij docent en teammanager bij o.a. Calvijn College.

In Een radslag in het onderwijs beschrijven Jolanda Hogewind en Mohamed El Jaouhari de verandering van ‘hun’ school, het Calvijncollege in Amsterdam Nieuw-West. Ze beschrijven hoe de school in een diepe crisis verkeerde. Hoe binnen de muren pessimisme en cynisme heerste en het personeel zich lamgeslagen voelde. Aan de hand van vijf disfunctionele denkpatronen zoals ‘ze kunnen het niet’ en ‘je hoeft leerlingen niet serieus te nemen’ beschrijven ze waar de kansen lagen om de school uit het dal te trekken. Door onder andere de gesprekken met kinderen, ouders en leraren te beschrijven tonen ze wat er voor nodig is om leerlingen en ouders wél serieus te nemen. Daarnaast laten ze zien hoe een school van het eiland af kan komen en samenwerking kan aangaan met de buitenwereld. Kortom dit boek geeft de handvaten om een ware ‘radslag’ in het onderwijs te maken en docenten en leerlingen de verantwoordelijkheid te geven om een school te scheppen waar iedereen trots op kan zijn.

dinsdag 26 feb 2019, 20.00
Grote zaal
Deze 128 mensen waren aanwezig