De Stad

Een alternatief voor Amsterdam

Hoe kan de metropoolregio zich ontwikkelen als aantrekkelijk alternatief voor de hoofdstad?
dinsdag 16 mei 2017, 19.30
di 16 mei 2017, 19.30
Workspace

Amsterdam is in trek en dat is geen nieuws meer. De vraag naar woningen in Amsterdam blijft maar groeien. Zelfs met de uitgebreide plannen voor woningbouw binnen Amsterdam blijven woningen schaars en duur. Een alternatief is de regio rondom Amsterdam, bekend als Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hoewel ook daar de vraag naar woningen groeit is die niet te vergelijken met de vraag in de hoofdstad. Dit terwijl woningen in de regio vaak groter én goedkoper zijn. Wat is toch de aantrekkingskracht van Amsterdam ten opzichte van de regio? En hoe kan de regio zich ontwikkelen zodat het een aantrekkelijk alternatief voor onze hoofdstad wordt? Tijdens deze avond praten we niet over de regio, maar met de regio.

We werpen eerst een blik op de huidige demografie van onze metropool. Daarna bekijken we waar de huidige uitdagingen liggen voor nu en in de toekomst. Door in gesprek te gaan met bestuurders, bouwers, experts en bewoners, die binnen onze metropool actief zijn, proberen we te achterhalen waar de kansen binnen onze metropool liggen. Hoe kunnen we (goed) sturen zodat we de regio aantrekkelijk maken voor jong en oud?

  • We gaan in gesprek met Karin Laglas, directeur van regionaal woningbouwer Ymere. Ymere is actief in de stad Amsterdam, maar ook de regio. Hierdoor hebben ze goed zicht op de woningvraag door de gehele MRA.
  • Steef de Looze en Rijk van Ark zijn beide werkzaam bij het MRA Bureau. Het MRA Bureau is de spin in het web van de metropoolregio, waarbij het belang van het bureau in de afgelopen jaren steeds meer is gegroeid.
  • Cody Hochstenbach is onderzoeker bij het Urban Geographies programma bij de UvA en onderzoekt onder andere hoe de huidige woningmarkt zich binnen Amsterdam en de MRA ontwikkeld. Vooral op het gebied van segregatie.
  • Als waarnemend programmamanager bouw-leef is Lex Brans verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma’s van het ontwikkelingsbedrijf. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor de stad Amsterdam maar voor de gehele metropoolregio.
  • Jeroen Saris doet onderzoek naar de stedelijke toekomst en verteld meer over de opkomst van metropolen wereldwijd.
  • Maar praten over de regio gaat het beste met de regio. Peter Klooster van de gemeente Lelystad en Lex Kruijver Directeur City marketing van de Zaanstreek zijn aanwezig om de stem vanuit de regio te vertolken.

Afgelopen maart is alweer de zesde editie van de economische verkenning Metropoolregio Amsterdam 2017 uitgekomen. Het is een positieve editie met als belangrijkst nieuws een verwachte economische groei van 2.5%. Maar de MRA is meer dan een economische motor voor Amsterdam en omliggend gebied. De verschillende overheden werken in de regio steeds nauwer samen wat zorgt voor een betere afstemming van onder andere de woningmarkt. De vraag naar woningen in de regio in vergelijking met Amsterdam verschilt nogal. Wie zich waar vestigt in de MRA is ook niet eenduidig. Zo heeft Amsterdam een grote aantrekkingskracht op jongeren, maar is er ook een trek zichtbaar van jonge gezinnen uit Amsterdam naar de regio. Echter is deze trek niet voor iedereen betaalbaar en ook in de regio beginnen er specifieke plekken voor specifieke inkomens te vormen. Voor wie en waar moeten we bouwen in de Regio? Hoe gaat de regio hier mee om en hoe zorgen we ervoor dat de stad en regio niet gesegregeerd worden?

dinsdag 16 mei 2017, 19.30
Workspace
Deze 90 mensen waren aanwezig