De Stad

Duurzame Gebiedsontwikkeling in Haven-Stad

Hoe bereiden we Haven-Stad voor op een duurzame toekomst?
maandag 19 nov 2018, 17.00
ma 19 nov 2018, 17.00
Studio

Duurzaamheid en verdichting leiden tot nieuwe uitdagingen. Door ruimtegebruik, maar ook door onzekerheid over maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. In Haven-Stad komt een hoogstedelijk woon-werkmilieu. Hoe brengen we de noodzakelijke energietransitie en duurzame mobiliteitsshift hier verder? Daarbij kijken we niet alleen naar de technische mogelijkheden van ‘Mobility as a service’ of open warmtenetten en smart grids. Nog belangrijker is hoe we op het gebied van mobiliteit de bewoners en werknemers meenemen in alternatieven voor autogebruik. En wie eigenaar wordt van de decentrale energieoplossingen die voor handen zijn? Deze kenniskring gaat met het progammateam Haven-Stad en twee expertpanels dieper in op deze vraagstukken. Dit naar aanleiding van de laatst uitgebrachte Rooilijn ‘Duurzame Gebiedsontwikkeling’.

Met in dit programma onder anderen

maandag 19 nov 2018, 17.00
Studio
Deze 51 mensen waren aanwezig