De Stad

Drukte in Beweging

Hoe houden we een steeds drukkere stad leefbaar en mobiel?
woensdag 3 feb 2016, 20.00
wo 3 feb 2016, 20.00
Grote zaal
Reageer

In de smalle en drukke straten van Amsterdam komen veel verschillende soorten verkeer samen. Taxi's, bestelwagens, fietsers, trams en bussen proberen zich door dezelfde beperkte ruimte heen te wurmen. Ook bewoners, bezoekers en ondernemers moeten in diezelfde schaarse ruimte kunnen leven, werken en recreëren. Door geen duidelijke keuzes te maken in het gebruik van de ruimte komen de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad op steeds meer plekken onder druk te staan. Hoe kan de bestaande infrastructuur slimmer worden gebruikt? En wat kan het Amsterdamse OV betekenen in het aantrekkelijk en bereikbaar houden van een veranderende en drukker wordende stad?

Eén ding is zeker in het mobiliteitsvraagstuk van Amsterdam. Keuzes moeten worden gemaakt en innovatie niet geschuwd. Kunnen we de ruimte delen? Herverdelen? Of anders gebruiken? En is het mogelijk om de grote verkeersstromen die de Amsterdamse binnenstad doen dichtslibben te herstructureren?

We verkennen de overwegingen en praktijken van het indelen van de publieke ruimte met onder andere hoogleraar Luca Bertolini. Hoe gaan we eigenlijk om met het (ver)delen van onze ruimte? Daarna gaan we aan tafel met Thomas Straatemeier en Robert Jan ter Kuile. Zij onderschrijven het belang van richting en slagvaardigheid met betrekking tot het mobiliteitsvraagstuk. Ook zullen zij ingaan op de rol die het openbaar vervoer moet spelen om de stad leefbaar en mobiel te houden. Welke afwegingen worden gemaakt? En welke knopen moeten worden doorgehakt? Daarover gaan we ook in gesprek met wethouder Pieter Litjens en Thomas Straatemeier. De uitvoeringsagenda mobiliteit zal hierbij een centrale positie innemen.

Tijdens deze avond zullen ook innovatie-ideeën gepitcht worden om Amsterdam mobiel en leefbaar te houden. Zo vertelt Walter Dresscher over een experiment dat tot doel heeft 15% minder auto’s in de binnenstad te realiseren middels een pakket aan deelauto’s met vaste parkeerplaatsen. De winnaars van fietsend waterland 2040 leggen hun plan voor om de grachten op te waarderen tot snelfietspaden en met behulp van slimme fietsroutes toeristen uit het Amsterdamse centrum te trekken.

Innovatieve oplossingen in het mobiliteitsvraagstuk van de stad worden aangewakkerd door de toenemende drukte in de stad, maar zodra we nadenken over het anders inrichten van de publieke ruimte komen er ook andere vragen aan het licht. Hoe willen wij eigenlijk dat de straten van Amsterdam eruit komen te zien? Welke rol schrijven wij toe aan auto’s, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer? Blijven we in de toekomst een fietsstad en verbannen we de auto uit de binnenstad? We vragen het aan onze gasten én aan jou. Praat daarom mee over de visie van onze stad op het gebied van mobiliteit!

De getoonde foto’s van onze drukke stad tijdens deze avond kwamen onder meer van fotograaf Thomas Schlijper.

woensdag 3 feb 2016, 20.00
Grote zaal
Deze 194 mensen waren aanwezig