Global Trends
IDFA by Night 4

Drone

Verhalen van nabestaanden, mensenrechtenadvocaten en -activisten, én van drone-fabrikanten en -piloten.
This event is in English
Friday 26 June 2015, 22.00
vr 26 jun 2015, 22.00
Plein

Terwijl drone-technologie zich oneindig veel sneller ontwikkelt dan het internationale recht, waardoor het nog altijd schimmig is wanneer de inzet van drones legitiem is, voert de CIA in Pakistan al jaren drone-aanvallen uit die enorme hoeveelheden burgerslachtoffers eisen. En dat terwijl Amerika niet eens officieel met het land in oorlog is.

Drone 78 min. Engels ondertiteld / English Subs| Tonje Hessen Schei, Noorwegen / Denemarken, 2014

Drone vertelt de schokkende verhalen van Pakistaanse nabestaanden van drone-slachtoffers, van bevlogen mensenrechtenadvocaten en -activisten, én van drone-fabrikanten en -piloten. Die piloten, jonge jongens die vanuit de woestijn in Nevada dodelijke aanslagen uitvoeren die ze vaak zelf maar nauwelijks kunnen bevatten, worden actief gerekruteerd in de gamewereld. “Het was gewoon een kwestie van mikken en vuren.” Drone maakt duidelijk hoe drone-technologie de aard van oorlogsvoering radicaal verandert, doordat het mogelijk is om massaal, onzichtbaar en van grote afstand te doden. Deze film geeft een stem aan de criticasters, slachtoffers én daders, die strijden voor openheid, verantwoording en rechtvaardigheid. Hoewel regisseur Tonje Hessen Schei niet rechtstreeks als interviewer of voice-over in haar film aanwezig is, laat Drone een luide en heldere stem horen in een nog nauwelijks gevoerde discussie, en maakt ze overtuigend duidelijk hoe dringend noodzakelijk een politiek, juridisch en bovenal moreel debat over drone-inzet is.


As drone technology develops infinitely more quickly than international law – meaning that the legality of the use of drones is still a gray area – the CIA has been carrying out drone attacks in Pakistan for years, causing huge numbers of civilian casualties. And all while the United States isn’t even officially at war with Pakistan. Drone tells the shocking stories of the families of Pakistani victims of drones, of passionate human rights advocates and activists, and of drone manufacturers and pilots. These pilots – young men who carry out deadly attacks they can hardly even comprehend from the Nevada desert – are actively recruited in the gaming world. “It was just point. And click.” Drone makes it clear how drone technology has radically changed the art of war, as it makes it possible to kill massively, invisibly and from a great distance. This film gives a voice to the criticasters – victims and perpetrators – fighting for openness, responsibility and justice. Although director Tonje Hessen Schei isn’t directly present in her film as an interviewer or voice-over, Drone is a loud, clear voice in a discussion that has hardly even begun, and she makes a convincing case for the great urgency of a political, legal and above all moral debate on the use of drones.

This event is in English
Friday 26 June 2015, 22.00
Plein
These 60 people attended