De Stad

Dit is pas Amsterdam

Stadspassen vergeleken en lokale samenwerkingen onderzocht.
woensdag 29 jun 2016, 19.30
wo 29 jun 2016, 19.30
Studio

Het aanbod aan kunst en cultuur, sport en andere initiatieven in steden is vanouds groot. Om het aanbod voor alle inwoners toegankelijk te maken, wordt in veel steden een stadspas ingezet. In Den Haag heb je de Ooievaarspas, ook bestaat de Alkmaarpas, de U-pas in Utrecht, de Leidse Pas en uiteraard hebben we onze eigen Stadspas in Amsterdam. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe kan vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten?

Iedere stad heeft zijn eigen stadspassysteem en voorwaarden voor het gebruik van de pas. Waar het in de ene stad een direct product is van armoedebeleid en enkel wordt verstrekt aan inwoners met een laag inkomen en AOW-gerechtigden, kan in een andere stad elke inwoner – al dan niet tegen betaling – in bezit komen van zo’n pas en gratis of met korting gebruik maken van allerlei (lokale) uitjes en faciliteiten.

Tijdens deze bijeenkomst willen we enerzijds inspiratie op doen en van elkaar leren. Hoe werken de verschillende passen: met welk doel worden ze verstrekt, aan wie en hoe werkt de financiering? En wat zijn daar de voor- en nadelen van? Anderzijds onderzoeken we in werksessies welke mogelijkheden er zijn om het aanbod en het gebruik daarvan verder uit te breiden: wat zijn de mogelijkheden om stadspassen te koppelen aan initiatieven die heel lokaal acteren op buurt- of wijkniveau zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten? Welke steden hebben daar al ervaring mee? En op welke wijze kan de stadspas worden verbonden aan platforms uit de deeleconomie zoals Peerby, Nudge en Thuisafgehaald?

Deze stadspassen zijn vertegenwoordigd:

Bron: Gemeente Amsterdam

De Amsterdamse Stadspas

De Stadspas is er voor Amsterdammers met een laag inkomen en AOW-gerechtigden om voordelig gebruik te maken van allerlei (Amsterdamse) activiteiten en uitstapjes. Afgelopen jaar is het gebruik van de stadspas sterk gegroeid, onder andere door obstakels voor het gebruik weg te nemen (herinvoering OV-kaartjes en aanbod in de buurt), nieuw aanbod (o.a. voor kinderen) en door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Deze zomer vindt een verkennend onderzoek plaats naar een Amsterdampas: een pas voor alle Amsterdammers.

Ooievaarspas uit Den Haag

De Ooievaarspas biedt korting op allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, contributie, lidmaatschap en entree. De Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk met een laag inkomen.

Voorkant-LeidsePas-2017-600x400De LeidsePas

De LeidsePas is de kortingspas van Leiden en omstreken. De LeidsePas is er voor iedereen, maar natuurlijk met name voor de bewoners van Leiden en omliggende gemeenten. De pas is elke dag te gebruiken evenals alle acties.

U-pas voor Utrecht

De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen die wonen in Utrecht, Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met een U-pas heb je een persoonlijk budget voor sport en cultuur en bepaal je zelf hoe je je budget besteedt.

Raamstickers-Puur Zaans Pas_StadsPas_Zaanmakers_2014PUUR ZAANS

De StadsPas van PUUR ZAANS is de voordeelkaart van de Zaanstreek. Met deze kaart krijg je korting en extra voordeel bij aangesloten bedrijven en culturele instellingen binnen de Zaanstreek. De pas is er om de lokale economie te bevorderen en beschikbaar voor minima tegen gereduceerd tarief.

Groninger Stadjerspas

Met een Stadjerspas krijgen de inwoners van de gemeente Groningen met een laag inkomen, korting bij diverse activiteiten en producten. De pas kun je bijvoorbeeld gebruiken bij een sport- of hobbyvereniging, voor een museumbezoek en lidmaatschap van de bibliotheek.

woensdag 29 jun 2016, 19.30
Studio
Deze 24 mensen waren aanwezig