Dijken van Nederland

Met Eric Luiten (Rijksadviseur voor Landschap en Water), Henk Ovink (Rebuild by Design) & Ed Buijs (stadsbioloog).
maandag 26 jan 2015, 20.00
ma 26 jan 2015, 20.00
Grote zaal
Reageer

Dijken zijn onze belangrijkste uitvinding. Zonder ze had Nederland en ook Amsterdam niet bestaan.

Dijken vormen de scheiding tussen water en land. Ze bieden ons veiligheid en zijn de dragers van ons landschap. De stad kent vele dijken. We wonen in dijkhuisjes aan de Oostzanerdijk, fietsen over de slingerende Durgerdammerdijk en eten bij Nam Kee op de Zeedijk.

Deze avond kijken we vanuit onze dijken naar het water van Amsterdam. Waar liggen ze? Bieden onze dijken voldoende bescherming? Hoe zijn ze geïntegreerd met de stad? Welke kansen bieden de dijken, bijvoorbeeld voor recreatie, natuur en energie-opwekking?

Aanleiding van deze avond is het boek ‘Dijken van Nederland’ dat onlangs is uitgekomen. In dit boek worden de Nederlandse dijken voor het eerst als geheel beschreven, geduid en geportretteerd. De auteurs, Eric-Jan Pleijster en Cees van der Veeken van LOLA Landscape Architects, presenteren tijdens de Water Republic 2025 hun boek.

Daarnaast zijn er bijdragen van Eric Luiten (Rijksadviseur voor Landschap en Water), Henk Ovink(Rebuild by Design, Ministerie I&M), Gert Tetteroo (MAYDAY 2022), Ed Buijs (stadsbioloog) en Frans Schraven (bewoner Oostzanerdijk).

Klik hier voor meer informatie over het boek. En bekijk vooral ook deze fraaie website van Dutch Dikes!

‘Dijken van Nederland’ is tot stand gekomen in samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Deltares, Hoogwaterbeschermingsprogramma en TU Delft Landschapsarchitectuur. Met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Dijken van Nederland

maandag 26 jan 2015, 20.00
Grote zaal