De Stad
Global Trends

Die Holländische Energiewende

De Nederlandse energietransitie in de context van de Duitse Energiewende.
dinsdag 17 nov 2015, 20.00
di 17 nov 2015, 20.00
IJ Zaal

Wat gebeurt er in Duitsland op het gebied van de transitie van fossiele naar duurzame energie? Tijdens deze avond plaatsen we de Nederlandse energietransitie in de context van de Duitse Energiewende. Met experts over en spelers op de energiemarkt én met het publiek gaan we in discussie over de ins en outs.

Het kabinet wil dat in 2023 16% van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Dit streven is niet los te zien van een Europese context. Als het in Noord-Duitsland hard waait, heeft dat ook gevolgen voor de energiemarkt in Nederland. Daarnaast maakt Brussel beleid over de inrichting van onze energienetwerken in de toekomst. Ook een stad als Amsterdam krijgt hiermee te maken.

Deze avond spreken we met experts én gaan we met het publiek in discussie over de ins en outs van de Energiewende. Duitsland wil af van atoomenergie: vanaf 2022 gaan 17 kerncentrales dicht. In plaats daarvan wordt volledig ingezet op wind- en zonne-energie.

Wat betekent deze transitie bij onze oosterburen voor de manier waarop we in Nederland met energie omgaan? Beslissingen die in Nederland ten aanzien van energie worden genomen kunnen niet los worden gezien van wat in Duitsland op dit gebied gaande is. Kunnen we in Nederland leren van de Duitse aanpak of moeten we onze energietransitie juist anders inrichten?

Ook spreken we over de aanpak van de noodzakelijke en onafwendbare energietransitie in Nederland. Hoe gaan we onze energievoorziening- en netwerk vormgeven? Plaatsen we grote windparken in de Noordzee of regelen we het decentraal, dus écht lokaal? Die beslissing is niet helemaal aan onszelf: Duitsland heeft een grotere stem in Brussel dan Nederland, dus wat in Duitsland gebeurt heeft indirect invloed op Nederlandse regelgeving en beleid en daarmee op hoe wij in de toekomst onze energienetwerken inrichten.

Onder andere hoogleraar Ad van Wijk, Corinna Klessmann van Ecofys in Duitsland en journalist Thomas Muntz schetsen een beeld van wat er in Duitsland gebeurt en van de toekomstige organisatie van energie in ons land. Samen met hen, spelers in de energiemarkt en het publiek werpen we een blik op de toekomst.

dinsdag 17 nov 2015, 20.00
IJ Zaal
Deze 160 mensen waren aanwezig