De Stad

De Toekomst van de Sociale Huur

Wat wil de politiek met de sociale woningbouw in Amsterdam?
dinsdag 6 mrt 2018, 21.00
di 6 mrt 2018, 21.00
Grote zaal
Reageer

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht gaan we in gesprek met de politieke partijen over sociale woningbouw in Amsterdam. De woningmarkt is overspannen, de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn enorm en de doorstroom stagneert al jaren. Hoe zorgen de partijen ervoor dat mensen met een kleine portemonnee in de stad kunnen blijven wonen? Hoe creëren we passende woningen voor kwetsbare doelgroepen? En houden we onze wijken leefbaar? En wat zijn de plannen voor het verduurzamen van de sociale woningvoorraad? We gaan in debat met de partijen over deze actuele, prangende dilemma's en gaan opzoek naar oplossingen: over welke zaken worden de partijen het nu al eens?

De acht lijsttrekkers gaan met elkaar in gesprek over de volgende vijf thema’s:

  1. Heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. Hoe bepalen we wie wanneer toegang heeft tot een sociale huurwoning en hoe zorgen voor passend wonen daarna?
  2. De aandacht gaat in Amsterdam volop uit naar nieuwbouw. Is er wel voldoende tijd en geld voor leefbaarheid en vernieuwing van de bestaande wijken? 
  3. Corporaties doen er alles aan om ontruimingen te voorkomen. Maar is het idee van zelfredzaamheid misschien een illusie en moeten we niet preventiever ingrijpen?”  
  4. Er zullen in de toekomst meer kwetsbare huurders zelfstandig gaan wonen in de stad. Hoe zorgen we dat dit ook in ‘kwetsbare’ wijken  op een verantwoorde manier gaat?
  5. Verduurzamen van woningen is een noodzaak. Maar hoe zorgen we dat de kosten daarvan niet worden afgewenteld op de bewoners van sociale huurwoningen?

Elke lijsttrekker krijgt de kans om zijn/haar oplossing voor een thema toe te lichten en streeft naar bijval van de andere lijsttrekkers. Samen proberen ze al afspraken te maken voor een eventuele nieuwe coalitie!

dinsdag 6 mrt 2018, 21.00
Grote zaal
Deze 170 mensen waren aanwezig