Creatieve Industrie
BIS Publishers presenteert:

Design & Publieke Sector

Designers en publieke organisaties moeten elkaar beter leren begrijpen om succesvol samen te kunnen werken.
donderdag 15 nov 2018, 20.00
do 15 nov 2018, 20.00
IJ Zaal

Steeds vaker werken publieke organisaties samen met designers aan maatschappelijke vraagstukken. Er zijn resultaten die veel reden geven voor optimisme. Maar er is ook aanleiding voor kritische reflectie. Een goed idee alléén leidt namelijk zelden tot de gehoopte verandering. Organisaties en systemen blijken taai, de benodigde besluitvorming en middelen blijven uit. Of de voorstellen van designers blijken politiek en maatschappelijk onhaalbaar. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal André Schaminée deze avond laten zien wat er nodig is voor een goede samenwerking.

André werkt op de grens van organisaties en designers. Hij ziet een fundamenteel verschil hoe designers en publieke organisaties denken over veranderen, samenwerken en macht. In zijn boek ‘Designing With and Within Public Organizations‘ legt hij aan de hand van talrijke cases die verschillen uit, en ook hoe deze kunnen worden overbrugd. Met zijn boek laat hij zien wat nodig is om een goed idee ook daadwerkelijk tot verandering te laten leiden.

Joost Voerman directeur van Twynstra Gudde. Als bestuursadviseur, trainer en coach ondersteunt hij mensen en organisaties bij samenwerken en het nemen van besluiten. Al zijn hele carrière is hij werkzaam in publieke organisaties en organisaties op het grensvlak tussen publiek en privaat. Daardoor heeft hij veel gevoel voor en ervaring met politiek-bestuurlijke processen en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Het is zijn ervaring en overtuiging dat door social design bestuurders en professionals anders kijken naar en besluiten nemen over complexe maatschappelijke vraagstukken.

Dick Rijken is lector Informatie, Techniek en Samenleving aan de Haagse Hogeschool en directeur van STEIM, een laboratorium voor digitale live performance. Dick was medeoprichter van het Centrum voor Kennistechnologie en hoofd van de vakgroep Interaction Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Sinds 1995 werkt hij voor VPRO- digitaal als projectinitiator en van 1995 tot 2001 maakte hij deel uit van de staf van de ontwerpopleiding op het Sandberg Instituut te Amsterdam.. Hij is lid van de ad hoc commissies ‘e-cultuur’ en ‘media-educatie’ van de Raad voor Cultuur en voorzitter van de EU ‘working group on cultural and creative industries’.

donderdag 15 nov 2018, 20.00
IJ Zaal
Deze 88 mensen waren aanwezig