De Stad
Global Trends

Democratie in de circulaire stad

Hoe geven we op een democratische manier vorm aan de transitie naar een circulaire stad?
maandag 19 jun 2017, 20.00
ma 19 jun 2017, 20.00
IJ Zaal

Gedwongen door klimaatverandering en gedreven door ambitie zijn we onze steden aan het verduurzamen. De circulaire stad is het toekomstbeeld van een stad waarin kringlopen gesloten zijn en energie afkomstig is van duurzame bronnen. Om die circulaire stad te maken hebben we nieuwe technologieën nodig. Maar wellicht een nog grotere uitdaging is dat het maken van de circulaire stad vraagt om een systemische verandering. Een decentraal energiesysteem bijvoorbeeld vraagt niet alleen om andere opwekkingsinstallaties en netwerken, maar ook om andere governancestructuren. Hoe maken we van die circulaire stad een democratische stad? En, first things first, hoe geven we de transitie naar de circulaire stad op een democratische manier vorm?

Deze speciale aflevering van New Democracy wordt gemaakt in samenwerking met Waternet en Alliander. Gezamenlijk onderzoeken we hoe de transitie naar de circulaire stad op democratische wijze vorm gegeven kan worden. En dat levert een heleboel vragen op: Hoe maak je van de circulaire stad een breed gedragen ambitie en gezamenlijk project? Hoe kun je nieuwe technologieën implementeren in een complexe stedelijke structuur? Hoe kom je tot afstemming van losstaande ontwikkelingen en projecten? Hoe stimuleer je de uiteenlopende partijen om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen? Hoe maak je met decentrale oplossingen een stabiel systeem? Hoe verschuiven machtsverhoudingen en geldstromen en kan je die verschuiving managen? En wie laat je op welke manier waarover besluiten? Ook kijken we naar de democratische vragen die de circulaire stad oproept. Van wie is die stad en hoe is dat eigenaarschap georganiseerd?

  • Met Waternet directeur Roelof Kruize kijken we naar de systemische opgave. Wat betekent de transitie naar een circulaire stad voor een organisatie als Waternet. Wat is de impact op technisch en zeker ook op governance niveau? Hoe komt de transitie tot stand en welke rol is daarin weggelegd voor traditionele organisatie zoals Waternet?
  • Aan tafel ook innovators die van onderop de circulaire stad aan het maken zijn. Peter Dortwegt is onderdeel van CPO Patch 22 op Buiksloterham en kwartiermaker voor Stadslab Circulair Buiksloterham. Marien Abspoel is zelfbouwer in Oosterwold en oprichter van de stichting voor toekomstige bewoners Paradijsvogelbosje. Met hen gaan we in gesprek over de samenwerking met institutionele partijen. Wat werkt en wat moet anders en beter georganiseerd worden zodat zij als initiatiefnemers meer van hun ambities kunnen waarmaken?
  • Eef Spronck is strategisch adviseur van De Cooperatieve Samenleving en De Gezonde Stad, en oprichter van TwentyOne Coop. Met haar reflecteren we op de verbinding tussen opgave en oplossingsrichtingen. Hoe komt de transitie tot stand? Wat voor een nieuw systeem kan er ontstaan en welke waarden worden daarin gerealiseerd?
maandag 19 jun 2017, 20.00
IJ Zaal
Deze 54 mensen waren aanwezig