Global Trends

(De)kolonisering van ontwikkelingssamenwerking

Hoe kunnen we de duurzame 'ontwikkelingshulpsector' gelijkwaardiger en inclusiever inrichten?
donderdag 28 feb 2019, 20.00
do 28 feb 2019, 20.00
Grote zaal

Veel ‘ontwikkelingsprogramma’s’ rondom duurzaamheid en natuurbehoud worden geïnitieerd door NGO’s, bedrijven en landen. Hoe verhouden de doelen van deze partijen zich tot lokale oplossingen en behoeftes? Welke positie hebben grassroots-organisaties en inheemse bevolkingen om de vorm en denkkaders van 'ontwikkelingshulp' te beïnvloeden? Zijn er voldoende bestuurlijke mechanismen voor een gelijkwaardige vertegenwoordiging en participatie bij de duurzaamheidsbesluitvorming van de VN en andere internationale klimaattoppen? Kortom: in hoeverre is er sprake van neo-kolonialisme in duurzame ontwikkelingssamenwerking en hoe kan deze sector inclusiever worden ingericht?

donderdag 28 feb 2019, 20.00
Grote zaal
Deze 197 mensen waren aanwezig