De Stad

De zorgzame buurt

Wat doen buurtbewoners voor hun (kwetsbare) buurtgenoten?
dinsdag 4 jul 2017, 19.30
di 4 jul 2017, 19.30
Studio

We gaan op bezoek in Bos en Lommer. Wat doen buurtbewoners om hun kwetsbare buren te ondersteunen in dit stadsdeel? Welke initiatieven zijn hier actief? Hoe inclusief zijn deze intiatieven? Hoe werkt het? Wie neemt het voortouw? En wat hebben die initiatieven nodig van medebewoners, overheid, (zorg-)instellingen en corporaties?

Na een introductie op het thema participatie en inclusiviteit gaan we met elkaar in gesprek over het belang van het hebben van goede buren. Met name kwetsbare Amsterdammers zijn gebaat bij burenhulp. Hoe kunnen buurtbewoners hun kwetsbare buurtgenoten helpen? Wat betekent dat in de praktijk? En wat heb je nodig van andere partijen in de buurt?

Om het concreet te maken nemen we de buurt Bos & Lommer onder de loep. Een Amsterdamse wijk in opkomst met een gemengde bevolkingsamenstelling, grote sociale woningvoorraad en verschillende buurtinitiatieven en actieve bewoners. Wie zijn hier actief? Zijn er groepen die nog niet bediend worden? Moeten buurtiniatieven inclusief zijn? En hoe zorg je daar dan voor?

Met bijdragen van onder anderen:

  • Jeanet Kullberg is onderzoeker bij het Sociaal-Cultureel Planbureau en houdt zich bezig met een landelijk onderzoek naar woonvoorkeuren en woonomstandigheden. Van de bevolking als geheel en van specifieke groepen, zoals ouderen, jongeren en minderheden.
  • Elja den Uijl is directeur van Burennetwerk Amsterdam, een vrijwilligersorganisatie die buurtgenoten aan elkaar koppelt voor eenvoudige burenhulp of laagdrempelig sociaal contact.
  • Steve Anches is huismeester in Bos en Lommer voor wooncorporatie Stadgenoot. Hij kent veel bewoners en is de linking-pin tussen (zorg-) organisaties en bewoners.
dinsdag 4 jul 2017, 19.30
Studio
Deze 28 mensen waren aanwezig