De Stad

De zorg/werk paradox

'De overheid vraagt meer van burgers in de participatiesamenleving, de werkgever en de werknemer betalen de prijs'
dinsdag 16 jun 2015, 19.00
di 16 jun 2015, 19.00
Workspace

De overheid wil graag dat burgers meer zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten. Tegelijkertijd streeft zij ook naar een grotere arbeidsdeelname. 'De overheid vraagt meer van burgers in de participatiesamenleving, de werkgever en de werknemer betalen de prijs' aldus het SCP. Zo stijgt het verzuim van werkende die gaan mantelzorgen substantieel. Langdurige mantelzorg gaat zelfs in 26% van de gevallen hand in hand met langdurig verzuim op het werk.

Tijdens dit programma presenteren SCP onderzoekers Edith Josten en Alice de Boer hun onderzoek ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk‘. Een publicatie die veel stof heeft doen opwaaien onder werkgevers, mantelzorgers en politici. Het onderzoek gaat in op de vragen als: Is het percentage werkenden die mantelzorg verlenen de afgelopen jaren gestegen? Hebben deze mensen hun arbeidsduur verminderd? En wat zijn de gevolgen geweest voor hun gezondheid en ziekteverzuim?

Peter Lijster van Zorg van de Zaak, een bedrijfsgezondheidszorg organisatie en tevens een mantelzorg vriendelijke werkgever, zal vanuit zijn expertise de knelpunten tussen mantelzorg en werk belichten vanuit het perspectief van de werkgever. Hanneke de Boer van Markant, het centrum voor mantelzorg in Amsterdam, belicht de zaak juist vanuit de mantelzorger. Waar lopen mantelzorgers tegenaan? hoe kunnen ze worden ondersteund? en wat is de rol van een Mantelzorgmakelaar?

Marjolijn Broese van Groenou, hoogleraar informele zorg aan de Vrije Universiteit, biedt mogelijke oplossingen voor de paradox. Ze geeft antwoord op de vraag wat mantelzorgers nu echt nodig hebben van hun werkgever en van hun omgeving en gaat in op het belang voor werkgevers om een mantelzorgvriendelijk beleid te voeren.

Saskia de Hoog is er namens Women inc. voor een vraaggesprek over de participatie maatschappij, de verdeling van zorgtaken en de impact van het informele zorgbeleid op vrouwen en hun professionele leven.

 

dinsdag 16 jun 2015, 19.00
Workspace
Deze 46 mensen waren aanwezig