De Stad
BNSP/NVTL

De woonwijk als noviteit

Wat is de woonwijk van de toekomst?
Gratis, extern reserveren
donderdag 6 feb, 10.00
do 6 feb, 10.00
Grote zaal

Onder leiding van moderator Guido Wallagh wordt gereflecteerd op ‘woonwijk als noviteit’. Welke optimistische en vrijmoedige voorstellen zijn denkbaar nu het tijdperk van de Vinex voorbij is?

Wie zijn onze sprekers

  • Emiel Reiding, directeur NOVI ministerie van BZK met het laatste nieuws: NOVI, waar staan we?
  • Bertram de Rooij van Wageningen Environmental Research vertelt over het onderzoek ‘Nederland in 2120 een groen land met brede rivieren’.
  • Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft reflecteert over de Nederlandse woningbouwopgave.
  • Michelle Provoost, Crimson Historians an Urbanists verbindt onze rijke stedenbouwtradities aan het nu.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. In geval van je afmelding ná 31 januari 2020 of een no-show krijg je € 45 in rekening gebracht.

10:00

Inloop

10:30

Welkom door moderator Guido Wallagh en inleidend gesprek met voorzitters Stefan Bödecker, BNSP en Ben Kuipers, NVTL

10:45

Emiel Reiding, directeur NOVI, ministerie van BZK

11:30

Bertram de Rooij, Wageningen Environmental Research; Nederland in 2120

12:15

Lunch

13:00

Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

13:45

Michelle Provoost, Crimson Historians and Urbanists

14:30

Jacqueline Tellinga vertelt over de opgave woonwijk als noviteit

14:45

Zaaldiscussie over woonwijk als noviteit onder leiding van Guido Wallagh

15:15

Afsluiting gevolgd door netwerkborrel

Gratis, extern reserveren
donderdag 6 feb, 10.00
Grote zaal