De Stad

De woningvoorraad

Wat voor stad willen we zijn en wie woont er in 2025?
Gratis, extern reserveren
dinsdag 15 nov 2016, 19.00
di 15 nov 2016, 19.00
Grote zaal

In oktober en november 2016 gaat wethouder Ivens in gesprek met Amsterdammers en professionals over het wonen in Amsterdam. De resultaten hiervan worden  gebruikt bij het opstellen van de Amsterdamse Woonagenda 2025, een praktisch en richtinggevend document over het gemeentelijke woonbeleid met als horizon het jaar 2025. In een drietal themabijeenkomst wordt op diverse thema's ingegaan, deze keer op de woningvoorraad. 

DW15-Beeldmerk woonagenda-06Er ligt al een forse ambitie om tot 2025 in totaal 50.000 woningen te bouwen, maar wat voor woningen moeten dat worden?

Daarnaast speelt de vraag of en hoe we evenwicht kunnen bereiken tussen de woonbehoefte van verschillende doelgroepen en het aanbod dat er in de stad is. Zo vindt het college van B&W dat er voor elk huishouden met een laag inkomen een betaalbare huurwoning moet zijn, wat is daar tot 2025 voor nodig? En hoe verhoudt zich dat tot de ambitie om fors meer woningen in het middensegment huur te ontwikkelen? Ook wordt de rol van de regio als woonplek belangrijker nu Amsterdam steeds minder bereikbaar wordt door de groeiende druk op de woningmarkt. Maar wat is de rol van de regio dan en wie wonen er in 2025?

Inloop met soep en broodjes vanaf 18.15 uur, start bijeenkomst 19.00 uur.

Gratis, extern reserveren
dinsdag 15 nov 2016, 19.00
Grote zaal