De Stad

De waarde van het alledaagse

Trancity presenteert een nieuwe publicatie over het dagelijks leven in drie ‘gewone’ wijken in Tilburg, Breda en Roosendaal.
donderdag 26 mei 2016, 20.00
do 26 mei 2016, 20.00
IJ Zaal

Onderzoekers presenteren het dagelijks leven in drie ‘gewone’ wijken in Tilburg, Breda en Roosendaal. Gewone wijken, geen rijke wijken, maar ook geen probleemwijken. Bewoners blijken prima in staat hun eigen buurt op orde te houden; vaak veel beter dan politici en beleidsmakers denken. Wat betekent dat voor het handelen van overheid en professionals?

In het programma vertelt Ellen de Groot (cultureel antropoloog, docent NHTV Breda) over het alledaagse leven in drie stadswijken. Peter Beijer (stadssocioloog, Bureau77) trekt conclusies uit het onderzoek voor de positie (en de onderlinge verhouding) van bewoners, professionals en overheid. Het gesprek in het tweede deel van het programma gaat over die conclusies. Wordt er teveel beleid uitgerold in de wijk en wordt er te weinig vertrouwd op het zelforganiserend vermogen van bewoners? Het gesprek start met Nico de Boer, Arnold Reijndorp en Stephan Steinmetz.

Dit programma wordt georganiseerd n.a.v. de publicatie ‘De waarde van het alledaagse – Van beleidsdrang naar bewonersperspectief’ Het boek laat zien hoe het leven eruit ziet in drie Brabantse wijken: Theresia Tilburg, Brabantpark Breda, Kortendijk Roosendaal. En hoe bewoners hun dagelijks leven organiseren, hoe ze zich verhouden tot hun buren, hoe ze zelf problemen oplossen. Dan blijkt dat bewoners een ander perspectief hebben op hun wijk dan de gemeente, het welzijnswerk en de corporatie. Er bestaat een kloof tussen de dagelijkse gang van zaken in een wijk en de institutionele beleidswereld. Wijkprofessionals willen behulpzaam zijn, maar hun ingrepen druisen vaak in tegen de alledaagse oplossingen van bewoners. Het professionele vakmanschap vraagt dan ook om een herbezinning van doel en middelen. Het wordt tijd voor een ander ruimtelijk en sociaal wijkbeleid: minder politiek gemotiveerd, minder ingrijpen en meer oog voor de vitaliteit van bewoners.

donderdag 26 mei 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 59 mensen waren aanwezig