De Stad
Global Trends

De versheid van water

Citizen science in de watersector. Hoe vers is het Amsterdamse drinkwater?
woensdag 26 okt 2016, 19.30
wo 26 okt 2016, 19.30
IJ Zaal
Reageer

Een avond in het teken van het eerste wetenschappelijke drinkwateronderzoek in Nederland waarin burgers actief hebben geparticipeerd. Een gesprek over de resultaten, de achtergronden en de betekenis van dit onderzoek naar de versheid van het Amsterdamse drinkwater en citizen science in bredere zin.

Bedrijven en overheden betrekken burgers steeds meer bij onderzoeken en innovaties. Zo hebt u misschien al een slimme energiemeter in huis of helpt u als vogelaar of sportvisser de dierenpopulatie in kaart te brengen. Tot voor kort had de drinkwatersector nauwelijks ervaring met citizen science. De praktijkproef De Versheid van Water bracht daar verandering in. Een van de vragen van vanavond is daarom: wat levert het op als burgers meedoen aan wetenschappelijk drinkwateronderzoek? En dan niet zomaar een drinkwateronderzoek, maar een van de eerste waarbij de nieuwe meettechniek Next Generation Sequencing is toegepast. Hiermee is de complete microbenpopulatie in ons drinkwater te definiëren, waar voorheen slechts 1% mogelijk was. Welke micro-organismen leven in het water dat uit de kraan komt? Hoe vers is ons drinkwater? Beide onderzoeksthema’s en de resultaten staan centraal tijdens deze afwisselende gespreksavond.

Wat kunt u verwachten?

We beginnen om 19.30 uur. Na de opening door moderator Maarten Claassen (Waternet) vertelt expert Natasja van den Berg (Tertium) wat burgerparticipatie (citizen science) precies is en over nut en relevantie ervan. Daarbij gaat zij in op de maatschappelijke achtergrond en geeft zij levendige voorbeelden van andere projecten waarbij burgers actief zijn betrokken. Vervolgens vertelt onderzoeker Stijn Brouwer (KWR) welke rol citizen science in de praktijkpilot De Versheid van Water heeft gespeeld. Wie hebben meegedaan aan dit unieke project in Amsterdam? Wat hebben ze ervoor gedaan? Welke sociaal-wetenschappelijke inzichten zijn hieruit gekomen?

In gesprek met moderator Maarten Claassen gaat directeur drinkwater Renze van Houten (Waternet) vervolgens in op de vraag waarom Waternet graag aan deze praktijkpilot wilde deelnemen. Voor welke uitdagingen stond het drinkwaterbedrijf? Hoe relateert citizen science aan hun doelstellingen rondom transparantie en burgerbetrokkenheid? Hierna licht onderzoeker Paul van der Wielen (KWR) de toegepaste meettechnieken voor de microbenanalyse toe, waaronder het nieuwe Next Generation Sequencing. En natuurlijk gaat hij in op de resultaten. Welke microben zijn zoal gevonden? Zaten er nieuwe, nog niet eerder ontdekte bij? Hoe vers is het Amsterdamse drinkwater? Vanzelfsprekend neemt Paul ook de tijd om vragen uit het publiek te beantwoorden.

Uiteraard komen ook Amsterdamse burgerwetenschappers zelf aan het woord die aan de pilot hebben meegedaan. Waarom hebben zij deelgenomen? Wat zijn hun ervaringen? Vinden zij burgerparticipatie in drinkwateronderzoek nuttig? De avond eindigt met een paneldiscussie waarin de betrokkenen met het publiek reflecteren op de uitkomsten van de praktijkpilot en waarbij ook vanuit KWR Jos Frijns aansluit. Wat gaat Waternet met de resultaten doen? Wat is de waarde van burgerparticipatie? Gaat de drinkwatersector ermee verder en zo ja, hoe? Moderator Maarten Claassen sluit de avond rond 21.30 uur af.

De Versheid van Water begon op zaterdag 4 juni 2016 met een feestelijke kick-off met de deelnemers bij Micropia in Amsterdam. Bekijk hier een impressie.

Over de praktijkpilot De Versheid van Water

KWR Watercycle Research Institute heeft in samenwerking met Waternet in 2016 de praktijkpilot De Versheid van Water uitgevoerd. Dit is het eerste drinkwateronderzoek in Nederland waaraan burgers actief hebben meegedaan. Vijftig Amsterdammers hebben thuis ieder drie watermonsters genomen: twee uit de keukenkraan (direct en na 5 minuten doorstromen) en een naar eigen keuze, bijvoorbeeld uit een flesje/bidon. Deze monsters zijn in het KWR-laboratorium geanalyseerd. Ook hebben de deelnemers thuis een watermonster op kweek gezet en zo zelf de groei van micro-organismen over een paar dagen gevolgd. Belangrijke doelen binnen dit onderzoek zijn inzicht krijgen in:

  • De relevantie en waarde van burgerparticipatie in wetenschappelijk onderzoek binnen de drinkwatersector. Wat betekent deze onderzoeksvorm voor burgers, onderzoekers en het drinkwaterbedrijf?
  • De nieuwe meetmethode Next Generation Sequencing. Tot nu toe is met de aloude ‘kweekmethode’ maximaal 1% van de microbenpopulatie in water in kaart te brengen. Met de nieuwe meetmethode Next Generation Sequencing, die ongeveer anderhalf jaar geleden is geïntroduceerd, kunnen onderzoekers nu in relatief korte tijd het dna van alle microben in drinkwater bepalen. Hierdoor is in principe de gehele microbenpopulatie in ons drinkwater te definiëren. Welke levende organismen zitten precies in ons drinkwater? Vinden we er misschien een die nog niet eerder is aangetroffen? En zijn er verschillen tussen het drinkwater tijdens transport en in stilstand? Zoals vers water uit de kraan en water dat een paar dagen in een bidon heeft gezeten.
woensdag 26 okt 2016, 19.30
IJ Zaal
Deze 57 mensen waren aanwezig