De Stad

De verdichtende stad

Hoe houden we Amsterdam leefbaar nu er zo veel nieuwe mensen willen wonen, werken en studeren?
dinsdag 17 okt 2017, 19.30
di 17 okt 2017, 19.30
Broedplaats LELY
Reageer
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Het vindt plaats bij Broedplaats LELY.

Met de verwachting dat 70 procent van de wereldbevolking in steden woont (in Amsterdam is dat een toename van 11.000 mensen per jaar), staan we als stad voor een enorme bouwopgave. We kunnen deze opgave oplossen door te verdichten en bestaande woonbuurten en bedrijventerreinen te transformeren zonder de stad verder uit te breiden. Maar hoe zorgen we ervoor dat we niet enkel bouwen om meer mensen te huisvesten, maar dat verdichten ook bijdraagt aan nieuwe aantrekkelijke stedelijke milieus? Welke vormen van verdichten passen we waar toe en onder welke voorwaarden? Denk en praat mee over deze stevige verdichtingsopgave voor de stad.

Na een korte introductie van Pieter Klomp over Koers 2025 – Ruimte voor de stad maken we met Mike De’ath een vlucht naar Londen. De Engelse hoofdstad loopt wat betreft verdichting ver op ons vooruit. Mike is als partnerarchitect bij HTA design verantwoordelijk voor een groot aantal binnenstedelijke bouwprojecten, waaronder Ealing, een project met 2000 woningen en bijbehorende voorzieningen. Tijdens het ontwikkelen richt HTA design zich vooral op de gevolgen voor het economische en sociale milieu van de omgeving. Welke projecten waren succesvol en welke minder succesvol?

© HTA: Ealing

Hierna maken we met Eric van der Burg en Jos Gadet de brug naar de Amsterdamse verdichtingsopgave. De gebiedstransformaties van Buiksloterham en sloop/nieuwbouw, waaronder de Kolenkitbuurt, zijn de eerste stappen tot verdichten. Wat kunnen we hieruit leren voor nieuwe wijken? En welke nieuwe vormen van verdichten zoals hoogbouw passen we toe?

Vervolgens gaan we aan de hand van 2 thema’s met elkaar in gesprek.

Gebiedstransformatie

We willen voldoende woningen én de huidige groene gebieden behouden. Daarom richt gebiedstransformatie zich vooral op bedrijventerreinen en lege gebieden. De uitdaging ligt niet in het stapelen van woningen, maar in het creëren van gebouwen of gebieden die iets toevoegen aan de buurt. Welke vormen van verdichting passen we op bepaalde plekken toe? En met welk programma?

© KCAP: Punt de sniep

Jeroen Dirckx werkt aan waterfronts, vervoersknopen, brownfield ontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen in Europa, China en Rusland. KCAP geeft sociale gemeenschappen vorm door het combineren van een breed aantal programma’s. Neem Punt de Sniep in Diemen of The Red Apple in Rotterdam met woningen, kantoren, winkels en restaurants. In Amsterdam werkt KCAP aan de transformatie van een voormalige haven en bedrijventerrein in een woon- en werkgebied zoals de Oostelijke handelskade en Cruquiuseiland.

© AM, OMA, Fabrications, LOLA

Hilde Blank voert haar directeurschap bij AM Concepts en BVR volgens het Rijksbouwmeestermodel. Bij de ontwikkeling van vernieuwende gebiedsconcepten staan kwaliteit, betaalbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en nieuwe stedelijkheid voorop. AM is bekend van onder andere de B’Mine Toren aan het IJ en het winnende project van de Bijlmer Bajes Amsterdam, met 1350 woningen, urban farms, winkels, restaurants en hotels.

Sloop/nieuwbouw in bestaande woonbuurten

Veel naoorlogse wijken voldoen niet meer aan de maatschappelijke behoefte van vandaag. Door verouderde woningen te slopen en er meer (betaalbare) woningen voor terug te bouwen kan sloop/nieuwbouw bijdragen aan de verdichtingsopgave. Wat hebben we tot nu toe geleerd van deze vorm van stedelijke vernieuwing? En hoe voegen we woningen toe zonder daarbij de bestaande sociale structuur te verstoren?

Willen we een stadswijk of een parkstad? Als architect, stedenbouwkundige en directeur bij MUST vraagt Wouter Veldhuis zich dit regelmatig af. Hij is betrokken geweest bij Geuzenveld-Zuid, Buurt 5, Bosleeuw midden, het Breehorngebied en Zuidelijke H-buurt. Waar passen we sloop/nieuwbouw toe en onder welke voorwaarden?

dinsdag 17 okt 2017, 19.30
Broedplaats LELY
Deze 229 mensen waren aanwezig