Global Trends
WRR presenteert

De val van de middenklasse?

Wat is er aan de hand in het brede maatschappelijke midden? Met o.a. Godfried Engbersen, Monique Kremer, Maurice Limmen, Bea Cantillon en Hans Stegeman.
donderdag 6 jul 2017, 20.00
do 6 jul 2017, 20.00
Grote zaal
Reageer

Er doen veel alarmerende berichten de ronde over de uitholling of val van de middenklasse. Welke consequenties heeft deze ontwikkeling voor politiek en beleid? De WRR-Verkenning 'De val van de middenklasse? Stabiliteit en kwetsbaarheid in het maatschappelijk midden' geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. Prof.dr. Godfried Engbersen (raadslid van de WRR) zal de belangrijkste bevindingen presenteren. Daarna vinden gesprekken plaats over inkomen, werk, politiek en de verzorgingsstaat.

De avond wordt geopend met een presentatie van de verkenning door Godfried Engbersen. Naderhand volgen er vier debatten over de middenklasse. Wat is er aan de hand in de middenklasse? En wat moet er gebeuren?

  • In het eerste debat gaan Hans Stegeman en Willem Heeringa in gesprek over inkomen, vermogen en wonen.
  • Het tweede debat gaat over zekerheid op de arbeismarkt met Maurice Limmen en Hans Biesheuvel.
  • In het derde debat bespreken Tom van der Meer en Monique Kremer de relatie tussen politiek en burgers.
  • Tot slot bespreken Bea Cantillon en Romke van der Veen in het laatste debat de rol van de overheid.

De val van de middenklasse?

Er doen veel alarmerende berichten de ronde over de uitholling of val van de middenklasse. De WRR-verkenning De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. Vier aspecten worden belicht: de ontwikkeling van middeninkomens, van middelbare opleidingen en van middenberoepen, en attitudes over politiek en maatschappij. Wat is er aan de hand in het brede maatschappelijk midden? En welke consequenties heeft dat voor politiek en beleid?

Aanwezigen krijgen na afloop een exemplaar van de WRR-Verkenning.

donderdag 6 jul 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 148 mensen waren aanwezig