De Stad

De Tussenmaat

In gesprek over de waarde van de tussenmaat in de stad.
dinsdag 23 jun 2015, 18.00
di 23 jun 2015, 18.00
Studio

Wie naar de geslaagde stadsontwikkelingsprojecten in Amsterdam kijkt , komt al snel tot de ontdekking dat deze vooral ‘kleinschalig’ zijn. Of het daarbij nu gaat om de grachtengordel of gebieden zoals Java-eiland en de Houthavens. De twee laatstgenoemde gebieden werden respectievelijk onder supervisie van Sjoerd Soeters en Ton Schaap ontwikkeld. Juist door ruimte te geven aan de tussenmaat in deze ‘grootschalige’ projecten ontstond er diversiteit en hoge kwaliteit, terwijl de supervisor de eenheid bewaakte.

Het organiseren van de tussenmaat in grootschalige projecten, kan naast de klassieke ontwikkelaar ook door andere ‘nieuwe’ partijen ontwikkeld worden. Door ruimte te geven aan de tussenmaat zijn partijen meer in staat om samenwerking te organiseren. Zo zou bijvoorbeeld zelfstandig de infrastructuur voor nutsvoorzieningen kunnen worden aangelegd. Ook kunnen door deze samenwerkingen problemen sneller, gemakkelijker en in gezamenlijkheid worden opgelost en kan er zo meer meer kwaliteit en diversiteit worden toegevoegd. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of architectuur.

Aan de hand van de projecten Java-eiland, Buiksloterham en de Houthavens gaan we opzoek naar de tussenmaat. We beginnen de sessie met een terugblik van Sjoerd Soeters op de ontwikkeling van Java-eiland en KNSM-eiland, waarbij we kijken naar het ontstaan en de introductie van dit nieuwe schaalniveau. Om daarna van initiatieven zoals Beleef Buiksloterham, Blok 0 en Westlandgracht te horen hoe het is wanneer je daadwerkelijk met deze tussenmaat gaat werken.
Na deze verhalen gaan we met elkaar in gesprek en stellen we ons de volgende vragen;
1. Zou de stad meer ruimte moeten geven voor de tussenmaat? Zo ja, hoe?
2. Waar moeten partijen inhoudelijk aan voldoen om mee te kunnen doen? ‘what does it take’?

Tijdens dit programma wordt er natuurlijk voor soep met brood gezorgd.
Wil je bij deze avond aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar coen@dezwijger.nl om je aan te melden.