De Stad

De Top600-aanpak

Wat zijn overheidstaken en waar ligt de verantwoordelijkheid voor de maatschappij?
dinsdag 20 sep 2016, 19.30
di 20 sep 2016, 19.30
IJ Zaal

De Top600 is een begrip in Amsterdam. Vanaf 2011 is de stad begonnen met de persoonsgerichte aanpak van deze grote groep veelplegers, die de afgelopen jaren veelvuldig in beeld kwamen met delicten zoals straatroof, overval, inbraak, geweld, doodslag of zelfs moord. In deze lijst zien we met name jonge jongens (veelal tussen 17-25) met een complexe achtergrond.

Meer dan 40 organisaties (zowel zorg als veiligheid) werken intensief samen om grip te krijgen op deze mensen, door een integrale persoonsgerichte aanpak te introduceren. 75 regisseurs (vanuit Politie, GGD, OM, Jeugdzorg enzovoorts) voeren allemaal regie over een aantal personen uit de Top600. Door een gerichte combinatie van straf en zorg op maat worden deze mensen geholpen een andere toekomst tegemoet te gaan. Ook proberen ze broertjes en zusjes, en kinderen van deze veelplegers te behoeden voor de slechte invloed van deze groep. Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg coördineert deze (en soortgelijke) aanpak(ken), en ondersteunt de regisseurs met onder andere kennis en expertise, opleidingen, het toegankelijk maken en ontwikkelen van interventies en consults met experts.

Tijdens deze editie van Talk of the Town bespreken we de werkwijze van de Top600-aanpak: Martijn Schippers (Actiecentrum Veiligheid en Zorg) verzorgt een inleiding over de aanpak en de huidige stand van zaken. Erik Jongman (De Bascule) gaat in op de (latente) zorgvragen die achter de Top600 schuilgaan en Jan Dirk de Jong (Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden, publiceerde oa. Kapot moeilijk: een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens) verzorgt een lezing waarin hij meer inzicht geeft over de leefwereld van risicojongeren en hoe we hen een beter perspectief kunnen bieden. Vervolgens gaan we in gesprek met de zaal: Wat zijn overheidstaken en waar ligt de verantwoordelijkheid voor de maatschappij? Wat kunnen Amsterdammers doen om re-integratie van ex-Top600 delinquenten te bevorderen? En wat te doen met de mensen die buiten alle Top X aanpakken vallen, maar ook deze aandacht behoeven?

dinsdag 20 sep 2016, 19.30
IJ Zaal
Deze 106 mensen waren aanwezig