De Stad
De Vinexmensen

De toekomst van Vinexwijken

Denk mee over de toekomst van Vinexwijken.
donderdag 3 sep 2015, 19.30
do 3 sep 2015, 19.30
Grote zaal

Een bijzondere bijeenkomst waar bewoners, gebruikers, deskundigen en bestuurders van Vinexwijken hun visie over de verdere ontwikkeling van deze suburbane gebieden kunnen delen. Hoe staan Vinexwijken 25 jaar na het verschijnen van de Vierde Nota Extra ervoor? Maar we gaan vooral vooruit kijken: hoe ziet de toekomst van de Vinex eruit?

Evaluaties van Vinexwijken tegen de achtergrond van de ruimtelijke en politieke idealen die aan de basis ervan stonden zijn al vaker ondernomen. De Vinexmensen neemt echter de huidige situatie als uitgangspunt om inzichten te verwerven en discussie te stimuleren over de toekomst van deze suburbane gebieden.

De inbreng van de bewoners speelt een belangrijke rol in het proces en de verwachte veranderingen. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken naar de relatie van deze vorm van suburbane stedelijkheid en de bestaande stad. Vaak worden Vinexwijken negatief beschreven als ‘onechte’ stedelijkheid die onvergelijkbaar zou zijn met populairdere ‘echte’ stad waar verdichting en duurzaamheid trending zijn.

Aan de basis van De Vinexmensen staat de nieuwsgierigheid naar welke (nieuwe) vorm van stedelijkheid in de Vinex aan het ontstaan is. De Vinexmensen is in mentaliteit en onderzoeksmethode geïnspireerd door Herbert Gans, de socioloog die in de jaren ‘50 het verguisde Levittown bestudeerde.

De bijeenkomst ‘De toekomst van Vinexwijken’ verkent en onderzoekt hoe deze suburbane gebieden zich na 2015 verder zouden kunnen ontwikkelen.

De avond begint met een drietal inleidende lezingen door stedenbouwkundige Hans Leeflang, journalist Tijs van den Bomen en stadssocioloog Arnold Reijndorp. Daarna zal het aanwezige publiek aan de hand van een aantal thema’s bevraagd en uitgedaagd worden om met suggesties, adviezen en aanbevelingen te komen. Aan het einde van de avond zullen de moderatoren de balans opmaken.

De resultaten van de avond vinden hun weg naar een publicatie, De Vinexmensen Actieagenda. Hierin worden nieuwe perspectieven gepresenteerd over hoe de Vinexwijken zich verder kunnen ontwikkelen. Daarin worden ook de resultaten van eerdere on-site bijeenkomsten (in de acht wijken) en onderzoekresultaten van studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht opgenomen.

De Actieagenda verschijnt in december 2015.

Voor iedereen die denkt te weten hoe de Vinexwijken zich verder moeten ontwikkelen en zich daarover wil uitspreken, is donderdag 3 september een niet te missen kans!

donderdag 3 sep 2015, 19.30
Grote zaal
Deze 116 mensen waren aanwezig