De Stad

De Toekomst van Onze Steden: Stad 2033

De redactie van S+RO vroeg een viertal architecten en stedenbouwers naar de toekomst van vier Nederlandse steden. Wat is waarschijnlijk en wat is wenselijk?
woensdag 20 mrt 2013, 20.00
wo 20 mrt 2013, 20.00
Grote zaal

Na het succesvolle SRO live #1 event op 16 januari j.l. organiseren S+RO | Platform31 en Pakhuis de Zwijger een tweede metropolitaan event op woensdagavond 20 maart aanstaande. Aanleiding is het verschijnen van een nieuw nummer van S+RO over de toekomst van onze steden.

Hoe zien en voelen onze steden in 2033 ?
Dat is de grote vraag die in dit nummer van S+RO wordt gesteld. Het is een bewaarnummer. Over 20 jaar moet deze uitgave opnieuw op tafel om te kijken of de blik van een tiental auteurs scherp genoeg is geweest.

De redactie van S+RO vroeg een viertal architecten en stedenbouwers naar de toekomst van vier Nederlandse steden. Wat is waarschijnlijk en wat is wenselijk ? Opvallend is dat wat zij aan waarschijnlijkheden zien, niet samen valt met hun wenselijke beeld.

  • Jo Coenen, kenner en bewoner van Eindhoven, schetst een tamelijk mistroostig beeld van de toekomst van de lichtstad: gemis aan identiteit en zelfbewustzijn, non-descript.
  • Rob van der Bijl, betrokken bij het mislukte tramplan van Groningen, ziet neergang op meerdere fronten, maar vooral op het terrein van infrastructuur.
  • Ton Schaap ziet geen plannen en geen visie in Enschede en
  • Maarten Schmitt is bezorgd over de toekomst van de Pier en constateert dat de stedenbouw in Den Haag vooralsnog exit is.

Sombere verhalen ! Het goede nieuws is dat deze auteurs ook weten hoe het wel moet om deze steden in 2033 een betere toekomst te bezorgen. We gaan het ze vragen op 20 maart.

In SRO live #2 verkennen we de toekomst van de Nederlandse steden op een breed terrein, macht, eigendom, sociale verhoudingen, concurrentiekracht, straatbeeld en schaalvergroting.
En nog veel meer.

Hier een greep uit de bijdragen van vijf andere auteurs in dit nummer.

  • Hein Eberson vraagt zich af wat de technologische revolutie in onze binnenzak en handtasje betekent voor het gebruik van de stedelijke ruimte en de sociale verhoudingen. Zien wij elkaar nog staan in 2033 ?
  • Otto Raspe pleit voor veel beter kijken naar de economische dynamiek. Hoe zit het nu precies met de concurrentiekracht van steden en stedelijke regio’s en wat zegt dit over het perspectief op wat langere termijn ?
  • Erik Buursink gaat in op de verhouding tussen centrale stad en periferie, vooral op de centrale stad. Hij meent dat de stad van de 19e eeuw weer een beetje terugkomt in de 21ste eeuw.
  • Joram Grünfeld schetst een heel ander beeld dan Buursink. De 20ste eeuwse stad sluit een tijdperk af. Polycentriciteit in een veel groter urban field, dat is de stad van de 21ste eeuw.
  • Justus Uitermark ziet alleen perspectief voor spontane stedenbouw als dat gepaard gaat met een verandering van machts- en eigendomsverhoudingen.

In dit tweede metropolitane event van dit jaar worden in hoog tempo en twee uur tijd een aantal thema’s rond de toekomst van de Nederlandse steden aan de orde gesteld. Een groot deel van de auteurs geeft acte de présence en we nodigen ook experts uit die elders hun licht hebben laten schijnen over de toekomst van de stad.

Een paar kwesties die op 20 maart voor het voetlicht komen:
Hoe zien Den Haag, Eindhoven, Enschede en Groningen eruit in 2033 ?
Wat zijn de gevolgen van de mobiele digitalisering voor het leven in steden ?
Op welke schaal leven wij in 2033, hoe ziet ons daily urban system er uit?
Zet de kenniseconomie door en daarmee de opleving van de stedelijke economie ?
Wie zijn de nieuwe stake- en schareholders van de fysieke transformaties ?

Na een korte opening is het eerste onderwerp van de avond: De Stad in 2033: techniek, energie en mensen. Hein Eberson (DROOG Design) praat over slimme ITC steden en Eric Frijters (Fabrications) over stedelijke energie. Vervolgens even uitblazen met Ton Schaap en Tjerk Ruimschotel (Supervisor Urban Design bij Gemeente Groningen). Wat wordt hier eigenlijk allemaal gezegd en hoe gaat het met steden als Enschede en Groningen in 2033? Errik Buursink (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam) en Joram Grunfeld (Elan Wonen) kijken naar waar we wonen in 2033. Binnen de stad of er buiten? Na een kort debat zal de avond gereflecteerd worden door Jeroen Saris (Inspirator en oprichter van de Stad bv)

Dit event wordt visueel versterkt met op de projectieschermen 52 vakgenoten met hun beeld en visie op de toekomst van de stad. Deze productie is gemaakt door Christa van Vlodrop en eerder gepubliceerd in Urban Signature. Daarnaast wordt een serie foto’s van Nederlandse steden vertoond van de hand vanJaap Modder en eerder gepubliceerd op Instagram.