Creatieve Industrie
Global Trends

De toekomst van de vluchteling

Hoe kunnen we met creatieve ideeën de toekomst van vluchtelingen verbeteren?
dinsdag 15 mrt 2016, 20.00
di 15 mrt 2016, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Het is een van de grootste uitdagingen van de komende jaren: het in goede banen leiden van de enorme stroom vluchtelingen die aan de grenzen van West-Europa staat. De eerste editie van de nieuwe programmareeks Toekomstplanners zoomt in op de bijdrage die ontwerpers, architecten, wetenschappers en kunstenaars kunnen leveren aan dit sociale vraagstuk. Aan bod komen zowel creatieve en concrete oplossingen voor noodopvang en integratie als ook speculatieve projecten die het debat over en het bewustzijn van het vluchtelingenvraagstuk bevorderen, want vluchtelingen zullen blijven. Toekomstplanners wil in kaart brengen hoe we met creatieve ideeën het lot van vluchtelingen kunnen verbeteren.

A Home Away From Home

HomeFloris Alkemade is een Nederlands architect, stedelijk ontwerper en voormalig partner van Office for Metropolitan Architecture (OMA), waar hij sinds zijn afstuderen werkte. Onlangs is hij benoemd tot Rijksbouwmeester, waarbij hij verantwoordelijk is voor het bevorderen en bewaken van de architectonische kwaliteit van rijksgebouwen. In Samenwerking met het COA organiseert hij nu een open oproep voor het ontwerpen van innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers: A Home Away From Home. Het initiatief moet tegelijkertijd een impuls geven aan de vernieuwing van de huidige markt van flexibele huisvesting. Zowel professionele ontwerpers als studenten worden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan dit urgente sociaal-maatschappelijke vraagstuk.

Better Shelter

Wereldwijd zijn er meer dan 11,7 miljoen mensen op de vlucht. De helft daarvan is kind. Grote groepen vluchtelingen zien zich helaas genoodzaakt om in vluchtelingenkampen te wonen.
Hier wonen ze gemiddeld 17 jaar. De IKEA Foundation en de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben de handen ineen geslagen om vluchtelingen te helpen. De missie van Better Shelter is opgericht om innovatieve oplossingen voor onderdak te ontwikkelen. ‘Better Shelter’ is een tijdelijk onderkomen voor vluchtelingen. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan transport, volume, gewicht, prijs, veiligheid en comfort. Het huisje kan op locatie gemonteerd worden zonder dat er extra gereedschap voor nodig is. Ook is het voorzien van een zonnepaneel en een lamp op zonne-energie, zodat er ook na zonsondergang voldoende licht is. Tim de Haas, hoofd technologie van dit project, zal ons live vanuit Zweden, meer over dit project vertellen.

Sheltersuit

De sheltersuit is een initiatief van modeontwerper Bas Timmer en zijn compagnon Alexander de Groot. Aanleiding is de vader van een goede vriend van hen die op straat doodvroor. In hun Enschedese atelier werken ze met asielzoekers uit AZC Almelo aan nieuwe slaapzakjassen. Veel van de vluchtelingen komen uit Syrië en Afghanistan en werkten daar als kleermakers in de textielindustrie. Nu werken ze vrijwillig mee aan dit initiatief. De sheltersuits worden verspreid via allerlei stichtingen zoals Humanitas en het Leger des Heils.

De Sheltersuit

De Sheltersuit

De Voorkamer

De Voorkamer, een sociaal initiatief van ontwerper Pim van der Mijl, creëert een plek waar asielzoekers en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit alles met als doel om de deelnemers sneller te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Door de verschillende persoonlijkheden en talenten van de asielzoekers aan elkaar te koppelen willen zij de communicatie met de lokale samenleving makkelijker maken. Deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen vaardigheden in te zetten bij verschillende activiteiten, waarin betrokkenheid, zelfvertrouwen en trots voorop staan.

Indira van ’t Klooster

Ze is hoofdredacteur van A10 new European architecture, studeerde architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en heeft sindsdien voor verschillende architectonische organisaties gewerkt, zoals het Architectuur Centrum Amsterdam, The Amsterdam Academy of Architecture van het AHK en Architectuur Lokaal. Indira geeft hiernaast verschillende lezingen, modereert architectuur gerelateerde events en neemt plaats in de jury van verschillende internationale architectuur awards.

WDCD Refugee Challenge

De WDCD Refugee Challenge is een wereldwijde ontwerpcompetitie die vraagt om innovatieve oplossingen voor betere opvang en integratie van vluchtelingen in stedelijke gebieden. Dagan Cohen is hoofd van de Challenge, die een initiatief van What Design Can Do (WDCD), de jaarlijkse designconferentie in Amsterdam. De oproep wordt ondersteund door de IKEA Foundation en de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Naast acute vraagstukken als huisvesting en medische zorg worden ontwerpers ook opgeroepen te focussen op structurele oplossingen als integratie en werkverschaffing. Om ideeën te stimuleren kan worden ingezonden in vijf thema’s: kleinschalige noodopvang, het benutten van wachttijden, integratie in lokale gemeenschap, betere communicatie en het benutten van talenten en kennis onder vluchtelingen. De beste vijf ontwerpers krijgen een budget van tienduizend euro om hun idee te ontwikkelen.
WDCDChallenge-Key-Visual-Landscape_12-1

dinsdag 15 mrt 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 146 mensen waren aanwezig