De Stad

De toekomst die nooit kwam: het Plan Koolhaas

Jeroen Saris over het Plan Koolhaas.
woensdag 7 okt 2015, 18.00
wo 7 okt 2015, 18.00
Expo
Reageer

De aantrekkingskracht van Amsterdam is groot. Ieder jaar komen er duizenden inwoners bij. De charmes van Amsterdam zijn wel bekend: de historische binnenstad, de kleinschaligheid, het fijnmazige stedelijke netwerk. Maar in de afgelopen eeuwen hebben visionairs, ieder op geheel eigen wijze, een heel andere kijk op de toekomst van Amsterdam gehad. De plannen waren soms rigoureus, soms gericht op welgestelden, soms puur vanuit bereikbaarheid bedacht. Die toekomst kwam nooit. Maar hoe zagen die plannen er uit? Wie bedacht ze? En ja, wat als? Wat als die plannen wél door waren gegaan?

Jeroen Saris was begin jaren negentig als wethouder van Amsterdam onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oevers. Na het verzet tegen de metro en het mislukken van de grootschalige vernieuwing van het Amsterdamse stadscentrum in de jaren zeventig, komt halverwege de jaren tachtig opnieuw het idee op om het stadscentrum economisch te versterken. Dit keer aan de IJ-oever. De vrees bestaat dat de Zuidas alle economische activiteit uit het centrum weg zal trekken. De Zuidelijke IJ-oever moet een alternatief bieden en begin jaren negentig ontstaan plannen voor grootschalige ontwikkeling in de langgerekte strook achter het centraal station. Grote bedrijven zijn aanvankelijk voor, tegenstanders spreken misprijzend van een ‘Manhattan aan het IJ’. Het masterplan komt van de inmiddels gevierde Nederlandse architect en stedenbouwkundige Rem Koolhaas. Jeroen Saris heeft als wethouder een belangrijke rol in de afweging die de gemeente moet maken. Kiest Amsterdam voor grootschalige economische ontwikkeling aan de IJ-oever of voor vernieuwing die aansluit bij de historische binnenstad? Saris vertelt over de context waarin de plannen ontstonden, de afwegingen die zijn gemaakt en kijkt terug op genomen besluiten.

Jeroen Saris is eigenaar van adviesbureau de Stad bv dat zich richt op stedelijke ontwikkeling. Van 1990 tot 1994 was hij wethouder in Amsterdam.

Dit programma is om 19.00 uur afgelopen.

woensdag 7 okt 2015, 18.00
Expo
Deze 56 mensen waren aanwezig