De Stad

De toekomst die nooit kwam: het Plan Jokinen

Erik Mattie over het Plan Jokinen.
woensdag 30 sep 2015, 18.00
wo 30 sep 2015, 18.00
Expo

De aantrekkingskracht van Amsterdam is groot. Ieder jaar komen er duizenden inwoners bij. De charmes van Amsterdam zijn wel bekend: de historische binnenstad, de kleinschaligheid, het fijnmazige stedelijke netwerk. Maar in de afgelopen eeuwen hebben visionairs, ieder op geheel eigen wijze, een heel andere kijk op de toekomst van Amsterdam gehad. De plannen waren soms rigoureus, soms gericht op welgestelden, soms puur vanuit bereikbaarheid bedacht. Die toekomst kwam nooit. Maar hoe zagen die plannen er uit? Wie bedacht ze? En ja, wat als? Wat als die plannen wél door waren gegaan?

Erik Mattie vertelt over misschien wel het meest rigoureuze plan dat ooit voor Amsterdam is bedacht. De Amerikaan David Jokinen had zo zijn eigen visie op de stad van de toekomst, in 1962 gepubliceerd als brochure: ‘Geef de stad een kans’. Teneinde het historische stadscentrum bereikbaar te houden behelsde zijn studie de complete sloop van de overbevolkte volksbuurten De Pijp en de Kinkerbuurt. Snelwegen en hoogbouw zouden in de plaats komen van de toen matig gewaardeerde 19de-eeuwse stadsuitbreidingen. De Singelgracht zou worden gedempt en getransformeerd worden in een zesbaans rondweg. Jokinen was per slot van rekening verkeerskundige, geen stedenbouwer…

Het Plan Jokinen

Wie nu het Plan Jokinen ziet moet zijn best doen Amsterdam te herkennen. Alhoewel de studie van Amsterdam van Jokinen nauwelijks serieus werd genomen, waren zijn ideeën in die tijd minder absurd dan men tegenwoordig denkt. Mattie laat zien in welke context het Plan Jokinen ontstond en welke invloed de moderne Cityvorming gehad heeft op de ontwikkeling van Amsterdam. Wat voor stad was Amsterdam geweest als Jokinen een kans had gekregen? Een tweede Rotterdam?

Erik Mattie is architectuurhistoricus. Hij heeft zijn eigen adviesbureau, M&DM, op het gebied van architectuur, stedenbouw en welstand. Daarnaast werkt hij parttime voor de gemeente Amsterdam.

Dit programma is om 19.00 uur afgelopen.

woensdag 30 sep 2015, 18.00
Expo
Deze 39 mensen waren aanwezig