De Stad

De toekomst die nooit kwam: het Pampusplan

JaapJan Berg over het Pampusplan.
woensdag 23 sep 2015, 18.00
wo 23 sep 2015, 18.00
Studio

De aantrekkingskracht van Amsterdam is groot. Ieder jaar komen er duizenden inwoners bij. De charmes van Amsterdam zijn wel bekend: de historische binnenstad, de kleinschaligheid, het fijnmazige stedelijke netwerk. Maar in de afgelopen eeuwen hebben visionairs, ieder op geheel eigen wijze, een heel andere kijk op de toekomst van Amsterdam gehad. De plannen waren soms rigoureus, soms gericht op welgestelden, soms puur vanuit bereikbaarheid bedacht. Die toekomst kwam nooit. Maar hoe zagen die plannen er uit? Wie bedacht ze? En ja, wat als? Wat als die plannen wél door waren gegaan?

JaapJan Berg gaat in op het Pampusplan, het bijzondere ontwerp voor een lineaire stadsuitbreiding, dat architect Jaap Bakema in 1965 ontwierp. Het plan voorzag in woonruimte voor maar liefst 350.000 inwoners en had als ondertitel ‘Buiten wonen in de stad’. Bakema voorzag een moderne langgerekte megastructuur, verdeeld over vier nieuwe eilanden gelegen in het IJmeer tot voorbij het eiland Pampus. De beoogde ‘Stad op Pampus’ kenmerkte zich verder door een combinatie van hoogbouw, collectief wonen en maximale relatie met het omliggende (recreatie-) landschap. Hoewel het plan nooit is uitgevoerd heeft het veel invloed gehad op het denken over en op de feitelijk verdere uitbreiding van Amsterdam in de decennia erna. Berg gaat in zijn lezing dieper in op de visie achter het plan, alsmede op de kwaliteiten en tekortkomingen van het ontwerp. Ook vraagt hij zich af hoe de ontwikkeling van Amsterdam anders was verlopen als er niet voor de Bijlmermeer in plaats van Pampus was gekozen. Ook de betekenis van het Pampusplan voor het huidige IJburg en de relatie met de nieuwe stad Almere komen aan de orde.

JaapJan Berg is architectuurhistoricus, criticus en moderator.

Dit programma is om 19.00 uur afgelopen.

woensdag 23 sep 2015, 18.00
Studio
Deze 34 mensen waren aanwezig