De Stad

De tere stad

Kan de overheid volksgezondheid bevorderen zonder betuttelend te worden?
dinsdag 29 mrt 2016, 20.00
di 29 mrt 2016, 20.00
Studio

Duurzaamheid is een van de voornaamste doelstellingen van de Stedelijke Agenda van de EU en de Europese strategie van de gemeente Amsterdam. Duurzaamheid gaat over milieu, energie, klimaatverandering, maar ook over sociale cohesie en gezonde leefgewoontes. Maar is de stedelijke samenleving wel zo duurzaam?

We nodigen alle Amsterdammers uit zich aan te sluiten bij de stedelijke raad en in gesprek te gaan over de tendensen en nuances in het beleid voor de Europese stad. Met deze vierde avond in het bijzonder: kan de overheid volksgezondheid bevorderen zonder betuttelend te worden? Hebben burgers ruimte om elkaar aan te spreken op ongezonde eet-, drink- en bewegingsgewoontes? En hoe blijft de stad toegankelijk voor iedereen? Sluit je aan bij de stedelijke raad en praat mee!

Gemma Blok plaatst kanttekeningen bij de strijd tegen openbaar dronkenschap en kijkt terug op het lokale beleid tegen alcoholmisbruik. Zij laat zien dat beleidsmakers zich ten onrechte beperken tot jonge binge drinkers omdat zij het meest zichtbaar zijn in de openbare ruimte.

Bij een duurzaam alcoholbeleid zouden Europese steden niet alleen de zichtbare overlast in de openbare ruimte als uitgangspunt moeten nemen, maar ook proberen achter de voordeur te komen van de vele al dan niet eenzame thuisdrinkers – uit alle sociale milieus.

Jaap Seidell schetst het belang van het promoten van een gezonde levensstijl onder stadskinderen. De strijd tegen overgewicht loopt via de schooltuinen.

Het idee van dergelijke projecten is: laat mensen ervaren waar hun eten vandaan komt, waar het groeit en hoe het smaakt. Laat ze zelf in de aarde wroeten, spelenderwijs groenten eten, bredere smaakvoorkeuren ontwikkelen en samen koken in de buurt.

Jeroen Slot waarschuwt voor de prijs van het succes en van verdere groei van de stad voor degenen die aan het kortste eind trekken. De discussie over de toekomst van de stad wordt onvoldoende gevoerd omdat men denkt dat succes vanzelf komt met groei, maar de stad is kwetsbaar.

Nu wordt te gemakkelijk gedacht dat alle veranderingen die gaande zijn (nieuwe levensstijlen, ontwikkelingen op de woningmarkt en de arbeidsmarkt) vanzelf de weg wijzen naar de optimale stad van de toekomst. Die veranderingen kunnen echter leiden tot roofbouw: stad en stedelijke samenleving kunnen er ook veel waardevols door verliezen.

ebp_logo_liggend_url_zwart_720-1-2

dinsdag 29 mrt 2016, 20.00
Studio
Deze 38 mensen waren aanwezig