De Stad

De stad voorbij de staat

Speciale aandacht voor de relaties tussen steden, staten en de Europese Unie.
maandag 18 apr 2016, 20.00
ma 18 apr 2016, 20.00
Expo

De EU wil steden meer betrekken bij haar besluitvorming, volgt uit haar Stedelijke Agenda. Nationale overheden delegeren ook steeds meer taken aan de gemeenten. Wat betekent dit voor de taken en bevoegdheden van de stad? Kan de stad die nieuwe taken en bevoegdheden wel waarmaken en voor de burgers een nieuw ankerpunt worden – en wat betekent dit eigenlijk voor de rechtsgelijkheid in Nederland, bijvoorbeeld als steden dit niet kunnen?

We nodigen alle Amsterdammers uit zich aan te sluiten bij de stedelijke raad en in gesprek te gaan over de tendensen en nuances in het beleid voor de Europese stad. Met deze vijfde en laatste avond in het bijzonder de relaties tussen steden, staten en de Europese Unie. De relaties tussen steden en “Europa” worden steeds belangrijker. Kan de lokale overheid beter beleid maken dan de nationale overheid doordat ze dichter bij de burgers staat? Welke plaats is er eigenlijk nog voor de natiestaat? Moeten cruciale problemen wel op stedelijk niveau worden aangepakt of maakt de staat zich er te makkelijk van af? Sluit je aan bij de stedelijke raad en praat mee!

Soms moeten de gemeenten ingrijpen waar de nationale overheid tekort schiet. Lia Versteegh laat zien hoe Nederlandse gemeenten met de bed-bad-en-broodregeling zich buigen over de uitgeprocedeerde asielzoekers die hier niet meer mogen zijn, maar toch blijven.

De bescherming van de uitgeprocedeerde asielzoeker is op politiek niveau noch in Nederland noch in Europa aanwezig. […]De enige bescherming waarop de uitgeprocedeerde asielzoeker kan hopen is die van de Nederlandse gemeenten die uit humaniteit bed-bad-en-broodvoorzieningen aanbieden.

Monica den Boer belicht de potentie van samenwerking tussen gemeenten onderling en met de Europese overheden op het gebied van veiligheid.

Nu de stadsoorlogen ook in Europa hun intrede dreigen te doen is het goed de relatie tussen de stedelijke veiligheid van Europese burgers en conflicten elders ter wereld goed waar te nemen en te taxeren op mogelijke aansteekeffecten.

Anne van Wageningen neemt ons mee in een nabije toekomst waarin de steden zich emanciperen van de nationale staten – de uitkomst van de veranderende verhoudingen tussen de Europese Unie, de lidstaten en de steden.

En nu in 2031 zet de conventie de staatkundig ultieme stap om de natiestaat ten grave te dragen. En zonder al te veel ophef. ‘Mensen wonen niet in staten, mensen wonen in steden’, met deze uitspraak heeft de woordvoerder van de conventie deze stap toegelicht.

 

ebp_logo_liggend_url_zwart_720-1-2

maandag 18 apr 2016, 20.00
Expo
Deze 26 mensen waren aanwezig