De Stad

De sloop erin

Een avond over de dilemma's en mogelijkheden van huizensloop voor bewoners, corporaties en onze stad Amsterdam.
maandag 7 okt, 20.00
ma 7 okt, 20.00
Workspace

Hoewel elk geval uniek is, leiden sloopplannen van woningcorporaties bijna altijd tot discussie en controverse. Jarenlang leek het slopen van woningen in Amsterdam stedenbouwkundig en sociaal onacceptabel. Met de huidige vraag om meer woningen binnen de stadsgrenzen lijkt slopen - en het terugbouwen van een groter en gevarieerder woningaanbod – toch weer bespreekbaar en uitvoerbaar. 100 woningen slopen, om er 700 voor terug te bouwen? Doen of niet doen? Hoe krijgen corporaties bewoners mee? In gesprek met gemeente, corporaties, ontwikkelaars, bewoners en andere betrokkenen over de complexe vraag: de sloop erin, of juist niet?

Met bijdragen van 

Laurens Ivens 
Minder onnodig slopen van sociale woningbouw is al lange tijd het standpunt van wethouder wonen Laurens Ivens. Renovatie heeft de voorkeur. Tegelijkertijd moeten er meer nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd worden in Amsterdam. Kan dit zonder te slopen?

Danny Wijnbelt
Danny Wijnbelt is directeur ontwikkeling bij woningcorporatie Eigen Haard. Hoe werkt een sloopproces vanuit de corporatie? Tegen welke dilemma’s lopen de corporaties aan? En welke afwegingen maken zij om te besluiten om wel of niet tot sloop over te gaan?

Donald Lambert
Donald Lambert is stedebouwkundige en van begin af aan betrokken bij het grootste Amsterdamse sloopproject ooit: de stadsvernieuwing van de Bijlmermeer. In de jaren ’90 ging dit traject van start en betekende de sloop van 7000 woningen. De honingraatflats maakten ruimte voor laagbouw. Wat waren destijds de afwegingen om tot sloop over te gaan? En welke lessen kunnen we leren van deze grootschalige sloop (ondanks dat elke sloopcasus uniek is)?

Neumine Marshall
Neumine is voorzitter van een bewonerscommissie in Zuidoost. Hoe kijken de bewoners aan tegen de stedelijke vernieuwing in Zuidoost? Zou zij haar flat willen verlaten voor een betere woning? En hoe krijg je een bewonerscommissie mee in een sloopbesluit?

Sander van der Ham
Ze zeggen wel eens dat verhuizen een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven is. Als je huis gesloopt wordt, is dat vaak nog ingrijpender. Al ruim 13 jaar houdt stadspsycholoog  Sander van der Ham zich bezig met het thuisgevoel, waarvoor hij vanuit het Thuismakerscollectief vier bouwstenen ontwikkelde. Een aantal corporaties in het land werkt al hiermee. Wat zijn de bouwstenen voor een thuisgevoel en hoe kun je ze toepassen op buurten waar gesloopt en nieuw gebouwd wordt?

Kevin van Beek
Sloopprocessen gaan gepaard met veel tegenstrijdige belangen. Kevin van Beek is adviseur bewonersparticipatie stedelijke vernieuwing bij !WOON, hij adviseert bewonersgroepen bij o.a. sloopprocessen. Hoe kunnen we sloopprocessen voor bewoners in goede banen leiden?

Hanneke Ronnes
Hanneke is cultuurwetenschapper aan de UvA en bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met een aantal wetenschappers zet zij zich in voor de bescherming van de Amsterdamse architectuur. In 2018 sprak zij zich in het Parool fel uit tegen sloop. Volgens haar gebeurt sloop te makkelijk en wordt er te weinig rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van gebouwen.

Boudewijn Rückert
Boudewijn is activistische kunstenaar. Betrokken bij Faircity Amsterdam, Bond Precaire Woonvormen. Bestuurslid bij twee huurdersverenigingen. Boudewijn voert al jaren actie tegen sloop.

Eric Nagengast
Als manager vastgoed bij Rochdale werkt Eric aan vraagstukken rondom renovatie- en nieuwbouwprojecten. Daarnaast houdt bij zich met onderhoud en de verduurzaming van Rochdale woningen.

maandag 7 okt, 20.00
Workspace
Deze 62 mensen waren aanwezig