De Stad

De scheppende of slapende stad

Kennis en innovatie. Kan de overheid creativiteit plannen?
maandag 7 mrt 2016, 20.00
ma 7 mrt 2016, 20.00
Studio

Kennis en innovatie zijn hoofdthema's van de Europese strategie van de gemeente Amsterdam. De EU heeft dezelfde doelstellingen in haar Stedelijke Agenda. Creativiteit zou de motor zijn van innovatie en economische groei, magneet voor interessante (en kapitaalkrachtige) durvers. Beleid om creativiteit te stimuleren heeft echter iets paradoxaals, omdat creativiteit zich per definitie niet laat sturen. Daarom slaat dat beleid vaak dood, als mislukte poging om het wilde dier te temmen. Of erger nog: kopieergedrag sorteert conformisme en eentonigheid.

Kan de overheid creativiteit plannen? Kunnen broedplaatsen genoeg vrijheid bieden? Waar in de stad gedijt innovatie? Heeft de strak geregisseerde binnenstad nog iets te bieden? Wordt het potentieel van nieuwe steden en buitenwijken niet over het hoofd gezien? Sluit je aan bij de stedelijke raad en praat mee!

Moritz Föllmer benadrukt de waarde van onvoorspelbaarheid. Creativiteit kan door bestuurders niet ‘gemaakt’ worden maar hangt af van nieuwe en soms radicale bewegingen in de stedelijke ruimte:

De goede stad kan niet worden beschouwd als een gemeenschap, een soort uitvergroot buurtje. Ze moet worden gezien als een ruimte voor veelsoortigheid, open einden en experiment.

Jaap Draaisma kijkt terug op de kraakbeweging en het beleid van de gemeente Amsterdam om broedplaatsen mogelijk te maken om de functie van de grote kraakcomplexen over te nemen. Volgens hem zijn broedplaatsen kwartiermarkers voor de bemiddelde middenklasse maar bieden ze nog steeds gelegenheid voor ‘alternatieve’ netwerken en projecten:

Met de tegenstrijdigheden van gentrificatie en goedkope werkplekken – van bedrijfscultuur en subcultuur – heeft het Amsterdamse broedplaatsenbeleid vele culturele en sociale initiatieven mogelijke gemaakt. Het is voor de toekomst van de stad van groot belang dat ze daarmee verdergaat.

Arnold Reijndorp plaats kanttekeningen bij de Amsterdamse zelfgenoegzaamheid. Hij breekt een lans voor nieuwe steden zoals Almere en laat zien hoe suburbane stedelijkheid zich in de schaduw van de herwaardering van de stad heeft ontwikkeld.

Het is tijd om nieuwe steden hun oorspronkelijke positie als laboratoria van een nieuwe stedelijkheid terug te geven.

 

ebp_logo_liggend_url_zwart_720-1-2

maandag 7 mrt 2016, 20.00
Studio
Deze 73 mensen waren aanwezig