Global Trends

De redelijkheid van de onderbuik

Welke rol spelen emoties in onze oordeelsvorming? In gesprek met o.a. Nieuw Licht auteurs Marte Kaan en Bas Heijne.
woensdag 6 dec 2017, 20.00
wo 6 dec 2017, 20.00
Grote zaal

Onze geïndividualiseerde, seculiere samenleving is gestoeld op redelijkheid en objectiviteit. Wetenschap versus (bij)geloof, feiten versus emoties: iedere individuele keuze moet rationeel verdedigd kunnen worden. Maar voldoet dit maakbare, rationele mensbeeld nog ten tijden van fake news, onzinnige online aankopen en politici die 'op gevoel' worden gekozen? In hoeverre kunnen en mógen emoties een rol spelen in onze oordeelsvorming? En wat is het belang van emoties in de redelijke omgang met elkaar? Voor Nieuw Licht ging psycholoog Marte Kaan aan de slag met het werk van de Duits-Amerikaanse psychoanalyticus en filosoof Erich Fromm, op zoek naar de redelijkheid van emoties, spiritualiteit en 'de onderbuik'.

  • Marte Kaan (1977) is schrijver en psycholoog bij o.a. een Amsterdamse verslavingskliniek. Ze schreef voor NRC Handelsblad, nrc.next en De Gids. Haar stukken over menselijk gedrag zijn doorspekt met referenties uit literatuur, film, filosofie en psychologie. Lang Leve de Liefde haalde de top tien van de CPNB best- sellerslijst. Haar fictiedebuut Saboteur werd genomineerd voor de J.M.A. Biesheuvelprijs en de ANV-debutantenprijs en in 2016 verscheen van haar de roman Wij houden alleen van onszelf. Voor Nieuw Licht schreef zij het essay Onderbuik.
  • Bas Heijne (1960) is schrijver, essayist en columnist voor NRC Handelsblad. Hij schreef voor Nieuw Licht het eerste pamflet ‘Onbehagen‘, waarbij hij -met Sigmund Freud in het achterhoofd- naar de huishouding van onze lusten kijkt. Als deze in balans wordt gehouden door culturele mores, maar de cultuur in onze tijd vooral gericht lijkt op onmiddellijke individuele behoeftebevrediging, rijst de vraag: zijn we onze realiteitszin verloren?
  • Abke Haring (1978) is actrice en theatermaker. Ze schrijft, regisseert en acteert en was onder andere te zien als Hamlet in Hamlet vs Hamlet, in een regie van Guy Cassiers. Het leverde haar de Theo d’Or op voor de beste vrouwelijke hoofdrol. Sinds 2010 is ze één van de vaste Toneelhuismakers en -spelers bij Toneelgroep Amsterdam.
  • Margriet van Heesch is cultuurwetenschapper. Ze promoveerde in 2015 op de wetenschapsgeschiedenis van intersekse in Nederland: ‘Ze wisten niet of ik een jongen of een meisje was‘. Momenteel onderzoekt zij de culturele analyse van Romantische Liefde, Seksualiteit en Gendertheorie. Haar colleges hierover zijn te volgen bij de afdelingen Antropologie, Sociologie en Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Nieuw Licht

Frank Meester en Coen Simon, filosofen, bedenkers en de moderatoren van Nieuw Licht, gaan met Marte Kaan, de gastsprekers en de zaal in gesprek.

Dit doen zij n.a.v. Marte Kaan’s interpretatie van het werk van psychoanalyticus en filosoof Erich Fromm (1900-1980), die in zijn werk Liefhebben, een kunst, een kunde, het belang van een gezonde emotionele huishouding centraal zet voor de redelijke omgang met elkaar:

Het vermogen tot objectief denken houdt direct verband met het vermogen tot redelijkheid, en de emotionele instelling die hiermee gepaard gaat, is nederigheid, ootmoed. De mens is slechts in staat tot objectief, redelijk oordelen, als hij ootmoed heeft geleerd, als hij zichzelf heeft bevrijd van zijn infantiele droombeelden van alwetendheid en almacht.

woensdag 6 dec 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 216 mensen waren aanwezig