Global Trends

De platformsamenleving

Wie garandeert de behartiging van publieke belangen in de platformsamenleving?
dinsdag 24 jan 2017, 19.30
di 24 jan 2017, 19.30
Studio

Onze maatschappij wordt in toenemende mate beïnvloed, gevormd en bestuurd door digitale infrastructuren van vraag en aanbod: online platformen. Hoe zijn onze publieke waarden te waarborgen binnen deze platformsamenleving, en op welke manier kunnen burgers en overheden de controle over deze platformen behouden en (terug)krijgen? Aan de hand van praktijk-voorbeelden uit de vervoers- en journalistieke sector gaan we in gesprek met experts en het publiek, over de kansen en gevaren van de platformsamenleving.

De snelle opkomst van online platformen, zoals Facebook en Uber, heeft velen geïnspireerd tot euforische verhalen over de ‘participatiemaatschappij’ en de ‘deeleconomie’. Wat vaak onderbelicht blijft, is de ‘sturende’ rol die deze platformen spelen in de organisatie van het maatschappelijk verkeer, en de druk die hiermee geplaatst wordt op de traditionele publieke instituties.

cover platformsamenleving

© KNAW

In De platformsamenleving (2016), onderzoeken wetenschappers José van Dijck, Martijn de Waal en Thomas Poell de sturende werking van platformen binnen de maatschappelijke domeinen van vervoer, journalistiek en hoger onderwijs. Met als onderliggende vraag: hoe kunnen publieke waarden binnen deze platformsamenleving worden gewaarborgd?

We gaan aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit de vervoerssector en de journalistiek in gesprek met experts en het publiek, over de kansen en gevaren van de platformsamenleving:

  • José van Dijck bijt het spits af met een korte introductie van De platformsamenleving.
  • Aan de hand van voorbeelden uit o.a. Brazilië en Italië kijkt Martijn de Waal naar de manieren waarop online platforms ingezet kunnen worden in de organisatie van vervoer -en door wie? Vervolgens gaat hij in gesprek met Harmen van Sprang (ShareNL), over de ontwikkeling van de deeleconomie en de manieren waarop publieke waarden hierbinnen beschermd kunnen worden.
  • Tot slot richt Thomas Poell zich op een andere discipline die steeds meer beïnvloedt en gevormd wordt door online platformen: de journalistiek. Hierover gaat hij in gesprek met twee hoofdredacteuren van online media platforms: Alejandro Tauber (The Next Web) en Casper Sikkema (VICE Media Benelux). Welke rol spelen journalistieke organisaties in het waarborgen van publieke waarden, welke impact hebben filterbubbels en nepnieuws op het functioneren van ‘de waakhond van de democratie’, en hoe verhouden journalistieke online platforms zich tot machtige platforms als Facebook, Twitter en Google?
dinsdag 24 jan 2017, 19.30
Studio
Deze 118 mensen waren aanwezig