De Stad

De (on)veilige stad

Veiligheid voor alle burgers - hoe zorgt Amsterdam hiervoor?
dinsdag 20 nov, 20.00
di 20 nov, 20.00
IJ Zaal
Reageer

De afgelopen tijd waren er verschillende berichten over geweldsincidenten tegen minderheidsgroepen in de stad, variërend van vandalisme van een Joods restaurant, mishandeling van personen uit de LHBTQ+ gemeenschap en het plaatsen van een onthoofde pop bij een moskee. Wat doet de 'driehoek' (gemeente, het openbaar ministerie en de politie) om discriminatie en dit soort hate crimes in Amsterdam te verminderen? Voor een goede samenwerking tussen burgers en de politie is het cruciaal dat burgers vertrouwen hebben in de politie. Wat doet de politie om het vertrouwen onder alle Amsterdammers te vergroten? Samen met experts en de zaal leggen wij het beleid tegen discriminatie en hate crimes onder het vergrootglas.

In het najaar van 2018 wordt het huidige veiligheidsplan van de regio Amsterdam-Amstelland (het Regionaal Veiligheidsplan, RVP) herzien en nieuwe prioriteiten vastgesteld. Dit plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, maar verder niet in een publieke setting besproken. Daarom blikken wij terug op de afgelopen periode, en bespreken we aan de hand van één concreet thema de noodzakelijke aanscherpingen/blinde vlekken/urgenties voor de aankomende jaren: discriminatie en Hate Crimes.

Wat is de aanpak van het beleid van de afgelopen jaren, en wat is de rol van het Meldpunt Discriminatie in de Regio Amsterdam? Hoe verhoudt dit beleid zich ten opzichte van recente ontwikkelingen in de stad: zijn er andere manieren (nodig) waarop discriminatie/hate crimes kunnen worden tegengegaan, en wat betekent dit beleid voor het veiligheidsgevoel en het vertrouwen van de Amsterdammer?

Over de RVP

Eens in de vier jaar wordt binnen de regio Amsterdam-Amstelland een Regionaal Veiligheidsplan (RVP) vastgesteld. Gezamenlijk spreken de gemeenten, het openbaar ministerie en de politie de ambitie uit om de regio veiliger te maken en beschrijven ze  de wijze waarop ze dat willen gaan doen. Voor de afgelopen periode waren negen topprioriteiten vastgesteld:

  • Top600/Top1000 en High Impact Crimes (HIC)
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Intimidatie in de woonomgeving: treiteraanpak
  • Discriminatie (waaronder hate crimes)
  • Radicalisering en polarisatie
  • Mistanden prostitutie, mensenhandel en zeden
  • Ondermijning
  • Toezichts- en handhavingsprioriteiten
  • Lokale actualiteiten
dinsdag 20 nov, 20.00
IJ Zaal
Deze 34 mensen waren aanwezig