De Stad

De ontwikkeling van Oostenburg

Wat gaat er gebeuren op één van de laatste grote stukken bouwgrond in de Amsterdamse binnenstad?
maandag 2 dec 2019, 20.00
ma 2 dec 2019, 20.00
IJ Zaal

Oostenburg is een eiland met een bijzonder verleden. Ooit bouwde de VOC er zijn schepen en later werd het een productieterrein voor locomotieven en scheepsmotoren. Inmiddels is het eiland een nieuwe transformatieperiode ingegaan. In rap tempo verandert Oostenburg in een moderne stadswijk aan het water, een plek waar wonen en werken samen zullen gaan. Hoe gaat het nieuwe Oostenburg eruitzien? En hoe zoekt het eiland de verbinding met die twee andere Oostelijke eilanden: Kattenburg en Wittenburg?

Wat gaan we doen?

We trappen de avond af met Tess Broekmans van stedenbouwkundig bureau Urhahn. Zij is sinds 2010 projectleider van het ontwikkelplan en ontwerp van de openbare ruimte voor Oostenburg-Noord. Broekmans zal een presentatie geven over het stedenbouwkundig ontwerp. Waarin onderscheidt de stadsuitbreiding op Oostenburg zich van andere stadsuitbreidingen?

Het grootste deel van de grond op Oostenburg is in het bezit van wooncorporatie Stadgenoot en ontwikkelaar VORM. Wat voor rol spelen beide partijen bij de ontwikkeling van dit nieuwe stuk stad? En wat voor ambitie hebben Stadgenoot en VORM met Oostenburg? Karlijn de Kruif en Sander van der Wolf geven namens respectievelijk de corporatie en de ontwikkelaar het antwoord.

Kristiaan Borret is stadsbouwmeester van Brussel en supervisor van Oostenburg. Een echte buitenstaander dus en iemand die de lat hoog legt. Hij stelt de vragen die belangrijke kwesties niet in de plooien van het dagelijks werk laten verdwijnen. Wat moet er volgens hem gebeuren om Oostenburg een geslaagd stuk stad te laten worden?

Oostenburg-Noord vormt in zeker zin het hart van de Oostelijke Eilanden. Hoe gaan de 3000 bewoners ‘landen’ in hun nieuwe omgeving. Andersom rijst de vraag hoe bewoners van de omringende buurten zich welkom gaan voelen in de nieuwe buurt en ook gebruik kunnen maken van de vernieuwing? In een panelgesprek buigen we ons over deze vragen. Dit doen we met Kristiaan Borret, Karlijn de Kruif, Nadia Duinker (placemaker en mede-eigenaar van Amsterdam Roest) en Aart Nolen, huidige bewoner van Oostenburg en initiatiefnemer van de stichting ‘Over de brug’ die zich inzet voor een betere sociale cohesie binnen de Oostelijke eilanden.

maandag 2 dec 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 90 mensen waren aanwezig