Global Trends

De ontmanteling van de democratie

Hoe de kunst van het samenleven verstoord raakt - en wat eraan te doen.
dinsdag 9 okt, 20.00
di 9 okt, 20.00
Grote zaal
Reageer

Democratie is de georganiseerde kunst van het samenleven, onder het gezag van het recht. Haar essentie schuilt in haar maatschappelijke betekenis: zij is een vorm van beschaving, die het mogelijk maakt fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Verschijnselen van verval worden soms met een klap zichtbaar, zoals met de verkiezing van Donald Trump, maar soms zijn de krachten die de democratie bedreigen als een reukloos gifgas dat van onder de deur komt. Met sociologen, politici en theatermakers reflecteren we over de staat van onze democratie, wat haar bedreigt en hoe die bedreigingen het hoofd kunnen worden geboden.

Wat gaan we doen?

  • Aan de hand van een inleidende column geeft auteur Marcel ten Hooven een korte weergave van de kernthema’s van zijn nieuwe boek ‘De ontmanteling van de democratie’.
  • Daarna gaan we in gesprek met rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema en socioloog Kees Schuyt over recente ontwikkelingen in de internationale politiek die de democratie bedreigen. Wat is namelijk de democratie en hoe houden we die gezond gegeven de krachten van populisme en autoritarisme?
  • Vervolgens een theaterstuk van het stadgezelfschap van Leiden, die een reflectie bieden op de manier hoe democratie de ruimte laat voor verschillen, maar ook zorgt voor verbinding en sociale cohesie.
  • Afsluitend een integer gesprek met Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers en Kathalijne Buitenweg over hun visie op democratie, hoe zij de balans zoeken op de dilemma’s die democratie met zich meebrengt en hoe we in Nederland een gezonde democratie kunnen behouden.

PS|theater & De Bubbel

PS|theater, het stadgezelschap van Leiden, laat een fragment zien uit hun theatervoorstelling De Bubbel (2017). In De Bubbel ontmoeten dertien totaal verschillende personages, die allemaal om hun eigen redenen niet kunnen slapen, elkaar tijdens een nacht op een plein in het centrum van de stad. Tijdens De Groene Live laten de acteurs een scene zien tussen de vier meest uiteenlopende personages. Een scene waarin geen bubbel heel blijft.

Acteurs: Rian Gerritsen, Tijs Huys, Minne Koole, Eva Mathijssen

Tekst: Renée van Marissing, Eva Mathijssen
Regie: Pepijn Smit

© PS Theater, foto: Ben van Duin

De ontmanteling van de democratie

Democratisch verval sluipt stilletjes in het systeem, zoals bijvoorbeeld de langdurige werking van asociaal neoliberalisme of de invloed van nepnieuws op het publieke debat. Marcel ten Hooven schrijft in zijn boek ‘De ontmanteling van de democratie’ hoe we de verschijnselen van verval dienen te herkennen en wat eraan te doen. Het boek vormt een mooie beschouwing over de staat van democratie, aangevuld met analyses van belangrijke denkers om weer te geven waar we het eigenlijk over hebben wanneer we over democratie anno nu spreken.

“De democratie legt bij ieder individu een verantwoordelijkheid voor het geheel. Dat vergt van zowel kiezers als gekozenen dat zij met verstand en onderscheidingsvermogen hun keuzes maken. Dat maakt de democratie breekbaar. Zij is ook fragiel doordat zij zelf haar eigen tegenmachten kan maken en breken en doordat zij zowel op de vorming als op de inperking van macht is gericht.”

© De Arbeiderspers

dinsdag 9 okt, 20.00
Grote zaal
Deze 205 mensen waren aanwezig