De Stad

De onderwereld

Welke druk zet van gas los, het veranderende klimaat, de circulaire economie en een ander vervoer op de wereld onder ons?
dinsdag 6 nov 2018, 20.00
di 6 nov 2018, 20.00
IJ Zaal

Wordt de stad ook drukker in de onderwereld? De ambities van de stad Amsterdam zijn groot. Zeker als het gaat om de woningbouwopgave, een gezonde leefomgeving, de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De vraag is hoe we deze ambities tegelijkertijd, naast elkaar en in samenhang gaan realiseren in de grond onder ons. Een integrale aanpak is noodzakelijk. Slim nadenken over een efficiënte inrichting van de ondergrond is hiervoor cruciaal. Want de ruimtelijke druk is groot en verschillende leidingen, buizen, funderingen, wortels en gebruiksfuncties concurreren met elkaar. Wat ligt er eigenlijk onder onze voeten? Kan de vervangingsopgave van de riolering en energienetwerken worden gebruikt om slimme koppelingen te realiseren? En hoe pakken we deze ambities met alle gebruikers en bewoners aan?

dinsdag 6 nov 2018, 20.00
IJ Zaal
Deze 90 mensen waren aanwezig