Global Trends

De nieuwsbeleving van biculturele jongeren

Hoe is de relatie tussen Nederlandse nieuwsmedia en jongeren met een migratieachtergrond?
maandag 9 apr, 20.00
ma 9 apr, 20.00
Studio
Reageer

Uit Vlaams onderzoek blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond zich nauwelijks herkennen in de Vlaamse nieuwsmedia. Dit leidt tot negatieve gevoelens en werkt wantrouwen jegens de media in de hand. Wat is de status quo in Nederland? In hoeverre zijn jongeren met migratieachtergrond een belangrijke doelgroep voor de media? Hoe zorgen journalisten ervoor dat hun stemmen gehoord worden? Welke maatregelen zijn er om genoeg diversiteit op de nieuwsredactie te garanderen? Zouden de media meer aansluiting moeten zoeken met deze doelgroep en zo ja, hoe dan?

Over Shermin Chavoushi – Shermin is een 25-jarige journalist, werkzaam bij RTL Nieuws als nieuwsredacteur Binnenland. Daar bereidt ze reportages voor op de planningsredactie die in het half acht nieuws worden uitgezonden. Ze werkte eerder als redacteur bij het publieke radiostation FunX gericht op stadsjongeren. Shermin is een dochter van twee Iraanse politieke vluchtelingen en een geboren en getogen Rotterdammer, maar nu woonachtig in Amsterdam. 

Over Joke Hermes – Joke is lector Media, Cultuur en Burgerschap bij hogeschool Inholland en doceert mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is een kwalitatief publieksonderzoeker die participant design onderzoeksvormen ontwikkelt voor lopend onderzoek naar interculturele mediawijsheid en inclusieve communicatie. Een geheel vernieuwde editie van Leefwerelden van Jongeren dat ze deze keer edit met Roel van Goor en Machteld de Jong verschijnt volgend jaar. Daarnaast is ze founding co-editor van het European Journal of Cultural Studies.

maandag 9 apr, 20.00
Studio
Reserveer
Deze 13 mensen zijn aanwezig